Statistisch Bulletin no. 33

18-8-2005 10:00

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking, Rechtsbescherming en veiligheid, Industrie, Bouwnijverheid, Internationale handel, Dienstverlening.

Downloads