Aantal faillissementen blijft dalen

In juli zijn er 319 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Dat is 18 procent minder dan in juli 2005.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een betere kijk op de ontwikkeling wordt daarom gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. Dat is in juli uitgekomen op 351, een stuk lager dan in juni. De dalende trend in het aantal faillissementen zet door in juli.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers over faillissementen op de themapagina Rechtsbescherming en veiligheid