Zoekresultaten

133 resultaten voor keyword:politie
133 resultaten voor keyword:politie

Pagina 1 van 6

Artikelen

Stadsbewoner positiever over beschikbaarheid politie dan inwoner kleinere gemeente

In 2013 vond de helft van de Nederlanders de politie te weinig zichtbaar in de eigen buurt. Inwoners van de grotere steden waren hier positiever over dan mensen die in kleinere gemeenten wonen.

Artikelen

Persoonskenmerken van 12-minners per gemeente in de BVH-registratie van de politie, 2010-2011

Maatwerktabellen over persoonskenmerken van kinderen van 4 tot 12 jaar die in aanraking komen met de politie en geregistreerd staan in het Basis Voorzienings- & handhavingssysteem (BVH) van 2010 en...

Cijfers

Politie registreert meer zedenmisdrijven

Politie registreert meer zedenmisdrijven. Meer meldingen van Meer verkrachtingen, aanrandingen, sexting en grooming. Vier op de tien slachtoffers melden gewelds- of zedenmisdrijven. In totaal worden...

Artikelen

Sterke stijging verkeersdoden onder fietsers

In 2006 kwamen 811 mensen in het Nederlandse verkeer om. Onder fietsers steeg het aantal dodelijke slachtoffers met bijna 20 procent.

Artikelen
Cijfers
Artikelen
Artikelen

Minder jongeren verdacht van misdrijven

In 2011 registreerde de politie 262 duizend personen een of meer keer als verdachte van een misdrijf. Dat waren er 20 procent minder dan in 2007. Er werden vooral minder jongeren en autochtonen...

Artikelen

Meeste ondervonden delicten niet bekend bij politie

Van de delicten die burgers ondervinden, blijft het merendeel verborgen voor de opsporingsinstanties. Slachtoffers melden slechts ongeveer een derde van de delicten bij de politie en van ruim een...

Artikelen

Vandalisme: stand van zaken, trends en achtergronden.

Sociaaleconomische trends 2014.Ongeveer een op de drie á vier Nederlanders gaf in 2013 aan dat vernieling van straatmeubilair of bekladding van muren of gebouwen voorkomt in de eigen woonbuurt.Veel...

Artikelen
Cijfers

Verdachte van misdrijf is vaak recidivist

In 2013 werden 225 duizend personen verdacht van een misdrijf; 1,3 procent van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder. Van deze personen werden 6 op de 10 ooit eerder door de politie verdacht...

Artikelen

Veiligheidsmonitor naar kenmerken huishoudens

Onveiligheidsgevoel slachtofferschap overlast contact tevredenheid politie geslacht leeftijd opleiding huishouden inkomen stedelijkheid.

Cijfers

Politie registreerde 1,2 miljoen misdrijven in 2010

In 2010 registreerde de politie bijna 1,2 miljoen misdrijven. Daarmee daalde de geregistreerde criminaliteit ten opzichte van 2009 met 5 procent.

Artikelen

Consumptie huishoudens daalt verder

De consumptie door huishoudens nam in het vierde kwartaal van 2012 af met 2,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. De overheidsconsumptie groeide met 0,3 procent ten opzichte van het...

Artikelen
Artikelen

Persoonskenmerken van 12-minners in de BVH-registratie van de politie, 2010-2011

Maatwerktabellen over persoonskenmerken van kinderen van 4 tot 12 jaar die in aanraking komen met de politie en geregistreerd staan in het Basis Voorzienings- & handhavingssysteem (BVH) van 2010 en...

Cijfers

Meer uitgaven aan opsporing, minder misdrijven opgelost

In 2009 besteedde de politie ruim 2,4 miljard euro aan haar opsporingstaak. Gecorrigeerd voor inflatie is dat 12 procent meer dan in 2005.

Artikelen

Jongeren zonder startkwalificatie relatief vaak in aanraking met politie

Jongeren zonder startkwalificatie komen beduidend vaker in aanraking met de politie dan jongeren die wel onderwijs op minimaal het niveau van mbo-2 hebben behaald. Vooral werkloze voortijdig...

Artikelen

Breed draagvlak voor politie

In de Nederlandse samenleving is een breed draagvlak voor de manier waarop de politie haar werk doet. Dit betekent niet dat de burger de politie blindelings in haar acties en aanwijzingen volgt.

Artikelen

Steeds minder vandalisme

Vernieling van straatmeubilair en bekladding van muren of gebouwen komen in de beleving van de burger steeds minder voor. Ook zeggen steeds minder Nederlanders persoonlijk slachtoffer te zijn geweest...

Artikelen