Kenmerken politiepersoneel naar eenheid, 2022

Kenmerken van politiepersoneel voor de bezetting op 31 december 2022, de instroom in 2022 en de uitstroom in 2022, uitgesplitst naar eenheden, sterktesoort, vakgebied en dienstjaren en de referentiepopulatie van de Nederlandse bevolking.
In deze tabellenset wordt gekeken naar kenmerken van politiemedewerkers. Er wordt gekeken naar het totaal en naar medewerkers binnen regionale eenheden. Daarnaast is er een referentiepopulatie van de Nederlandse bevolking op de laatste vrijdag van september in het betreffende jaar opgenomen. Deze tabellensets worden gemaakt in opdracht van het Informatie-analyseteam (IAT), een samenwerkingsverband tussen de Politie en DGP&V (ministerie van J&V) en ligt in het verlengde van de Barometer Culturele Diversiteit.