Kenmerken politiepersoneel naar politiedistrict, 2023

Kenmerken van politiepersoneel voor de bezetting op 30 juni 2023, uitgesplitst naar politiedistricten.
In deze tabellenset wordt gekeken naar kenmerken van politiemedewerkers. Er wordt gekeken naar het totaal en naar medewerkers binnen politiedistricten. Deze tabellensets worden gemaakt in opdracht van het Informatie-analyseteam (IAT), een samenwerkingsverband tussen de Politie en DGP&V (ministerie van J&V) en ligt in het verlengde van de Barometer Culturele Diversiteit.