Werkzame personen in de particuliere beveiliging, 2016-2022

Aantal werkzame personen in de particuliere beveiliging in de periode 2016-2022 uitgesplitst in werknemers op peilmoment, vte’s van deze werknemers en zelfstandigen in het peiljaar, gebaseerd op de polisadministratie (o.b.v. cao-code en sectorcode baan) en belastingaangifte (o.b.v. SBI-code zelfstandige). Lees voor gebruik de toelichting.
In deze tabellenset wordt gekeken naar het aantal werknemers, vte’s van werknemers en zelfstandigen in de particuliere beveiliging in de jaren 2016-2022. De werknemers zijn afgebakend uit de polisadministratie op basis van cao-codes en een sectorcode. De zelfstandigen zijn afgebakend uit de belastingsaangifte op basis van de SBI-code. Het is belangrijk de toelichting goed te lezen voor de juiste interpretatie van de cijfers. Deze tabellenset wordt gemaakt in opdracht van het Informatie-analyseteam (IAT), een samenwerkingsverband tussen de Politie en DG P&V (ministerie van J&V).