Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2020

Kenmerken van verdachten en slachtoffers van misdrijven per maand van januari 2020 tot en met december 2020, naar incidentsoort en regionale eenheid. Lees voor gebruik de toelichting.
In deze tabellenset wordt per maand inzicht gegeven in de kenmerken van verdachten en slachtoffers van misdrijven die gepleegd zijn in 2020. De tabellenset voor 2020 is inmiddels vastgesteld, maar recentere jaren worden maandelijks geüpdatet en ook op de website gepubliceerd. Het is van groot belang dat de toelichting van de publicatie wordt gelezen om de cijfers goed te kunnen interpreteren. Deze tabellenset wordt gemaakt in opdracht van het Informatie-analyseteam (IAT), een samenwerkingsverband tussen de Politie en DG P&V (ministerie van J&V).