Zoekresultaten

28 resultaten voor keyword:pluimvee
28 resultaten voor keyword:pluimvee

Pagina 1 van 2

Minder varkens en kippen, meer melkvee

Op 1 april 2016 telde Nederland minder varkens en kippen, maar wel meer melkkoeien.

Artikelen
Artikelen

Huishoudens besteden jaarlijks 6 duizend euro aan ontspanning

Huishoudens geven 6 duizend euro per jaar uit aan ontspanning. Dat komt neer op 18 procent van de totale bestedingen. De grootste uitgaven doen huishoudens aan vakanties en in de horeca. Dat blijkt...

Artikelen

Bestedingen van huishoudens per bestedingscategorie, alle huishoudens, 2012 - 2013

Bestedingen van huishoudens per bestedingscategorie, alle huishoudens, 2012 - 2013

Cijfers

Gemiddelde opbrengst vleeskuikenhouderij sterk gestegen

Vanaf 2000 is het aantal vleeskuikenbedrijven met 41 procent gedaald tot 468 bedrijven in 2016.

Artikelen

Huisvesting van varkens en pluimvee, 2010

Om inzicht te krijgen in de situatie van de huisvesting van landbouwhuisdieren is periodiek in de Landbouwtelling een aantal vragen opgenomen over de toegepaste stalsystemen bij rundvee, varkens en...

Publicaties

Meer boeren combineren het houden van varkens en kippen

In 2008 telde Nederland 339 boerderijen met zowel varkens als kippen. Dit waren er in 2003 nog 286. Dit betekent dat op ruim vier procent van de boerderijen met varkens ook kippen rond lopen. In 2003...

Artikelen

Opbrengst per arbeidsjaar leghennenbedrijven verdubbeld

Vanaf 2000 is het aantal leghennenbedrijven met 32 procent gedaald tot 638 bedrijven in 2016

Artikelen

Nederland steeds ruimhartiger voor goede doel

Nederland geeft steeds ruimhartiger aan goede doelen. In 2014 gaf een huishouden gemiddeld ongeveer 400 euro uit aan goede doelen, in de jaren ’90 lag dit nog rond 250 euro. Aan eenmalige collectes...

Artikelen

Veehouderijsectoren per provincie 2015, 2020

Gegevens van veehouderijsectoren per provincie, in 2015 en 2020

Cijfers

Woonlasten vormen bijna 40 procent uitgaven laagste inkomens

Woonlasten vormen de grootste uitgavenpost voor huishoudens. In de laagste inkomensgroep bedragen de woonlasten 39 procent van de bestedingen, maar het aandeel daalt naarmate het inkomen stijgt.

Artikelen

Ruim 5 miljoen kippen minder

In 2011 waren er op landbouwbedrijven in Nederland 96 miljoen kippen. Dat is ruim 5 miljoen minder dan een jaar eerder. Onder die kippen waren ruim 43 miljoen vleeskuikens en 44 miljoen leghennen....

Artikelen

Grotere veestapel: meer melkvee, biggen en kippen

Op 1 april 2014 waren er in Nederland 4 miljoen runderen. Dit is bijna 2 procent meer dan een jaar eerder. Er werd vooral meer melkvee gehouden. De varkensstapel bleef vrijwel onveranderd.

Artikelen

Meer dan 100 miljoen kippen

In 2010 waren er 101 miljoen kippen op landbouwbedrijven, ruim 4 miljoen meer dan een jaar eerder. Het aantal bedrijven met kippen was 2,4 duizend, ongeveer even veel als in 2009. Nederland telde op...

Artikelen

Iets meer kippen, flink minder kippenhouders

In 2009 waren er 97 miljoen kippen op landbouwbedrijven, iets meer dan een jaar eerder. Het aantal bedrijven met kippen was 2,4 duizend, bijna 100 minder dan in 2008. Nederland telde in 2009 ruim 45...

Artikelen

Nederlander eet iets meer kippenvlees

In 2008 bestond een kwart van de totale vleesconsumptie van de Nederlander uit kippenvlees. Dit komt overeen met 21 kg. In 2003 werd nog gemiddeld 19 kg kippenvlees gegeten.

Artikelen

Lichte daling varkensstapel, nauwelijks minder runderen

Het aantal varkens in Nederland kromp in 2021 iets naar bijna 11,4 miljoen varkens vergeleken met 2020. De rundveestapel bleef met 3,8 miljoen nagenoeg gelijk.

Artikelen
Artikelen

Vervoer van levende dieren, 2020

In- en uitvoerwaarde van levende dieren in 2020 en gegevens over het vervoer van levende dieren over de weg door Nederlandse voertuigen in termen van aantal ritten en afgelegde afstand per rit.

Cijfers

Honderdmiljoen kippen

De legkippenhouderij is de afgelopen honderd jaar stormachtig gegroeid.

Artikelen

Veehouderijsectoren per provincie 2010- 2021

Gegevens van veehouderijsectoren per provincie, in 2010, 2015, 2020 en 2021

Cijfers

Uitstoot ammoniak uit dierenstallen nog te hoog

In 2008 werd twee derde van de legkippen in zogeheten emissiearme stallen gehouden. De meeste vleeskuikens, vleesvarkens en zeugen zaten in 2008 nog in stallen die te veel ammoniak uitstoten.

Artikelen