Nederlander eet iets meer kippenvlees

In 2008 bestond een kwart van de totale vleesconsumptie van de Nederlander uit kippenvlees. Dit komt overeen met 21 kg. In 2003 werd nog gemiddeld 19 kg kippenvlees gegeten. De consumptie van rundvlees bleef gedurende de periode van vijf jaar stabiel op ruim 19 kg. Varkensvlees was nog altijd het meest in trek. Bijna de helft van de vleesconsumptie bestond hieruit, al nam de consumptie ten opzichte van 2003 wel iets af.

Het aantal kippen in Nederland nam in de periode 2003-2008 toe met 22 procent tot bijna 97 miljoen. In die periode groeide het aantal slachtingen met ruim een kwart tot 465 miljoen per jaar. Dat komt overeen met 722 miljoen kg kippenvlees. Dit gewicht vertegenwoordigt een omzet van ruim 1,6 miljard euro, ruim 40 procent meer dan in 2003.

Vleesconsumptie per Nederlander in 2008

Vleesconsumptie per Nederlander in 2008

Hans Draper

Bronnen: