Kippen, slachteenden en kalkoenen

Medio 2005 werden er in Nederland 92 miljoen kippen, 1 miljoen slachteenden en ruim 1 miljoen kalkoenen gehouden op ongeveer 3 000 pluimveebedrijven. Voor bijna de helft van deze bedrijven is de pluimveehouderij de belangrijkste bedrijfsactiviteit.  

Pluimvee op landbouwbedrijven

Pluimvee op landbouwbedrijven

Het Westelijk Peelgebied en de Veluwe

De meeste van de 92 miljoen kippen - waarvan 44 miljoen vleeskuikens en 42 miljoen legkippen - zijn te vinden in het Westelijk Peelgebied. Een op de acht kippen in Nederland loopt hier rond. Daarna komt de Veluwe, waar ongeveer 10 procent van alle kippen te vinden is. In 2004 kwamen de meeste kippen voor in de gemeente Barneveld (2,9 miljoen kippen),  Venray (ruim 2,6 miljoen kippen) en in de gemeenten Ede, Nederweert en Hardenberg met krap 2,5 miljoen kippen per gemeente.

Stal met uitloop

In 2002 is er bij de houders van legkippen onderzoek gedaan naar stalsystemen. Hieruit bleek dat grofweg 40 procent van de legkippenhouders beschikte over een stal met een uitloop naar buiten. Hierover zijn geen recentere cijfers beschikbaar.

Invoer en uitvoer levend pluimvee

Invoer en uitvoer levend pluimvee

Ruim een half miljard kippen de grens over

In 2004 is maar liefst 333 miljoen stuks levend pluimvee geëxporteerd. Driekwart van deze dieren is naar Duitsland gebracht. Tegenover deze export stond de import van 211 miljoen dieren. Ook deze kwamen weer voor een belangrijk deel uit Duitsland (85 procent).

Cor Pierik