Zoekresultaten

20 resultaten voor keyword:overheidssaldo
20 resultaten voor keyword:overheidssaldo

Overheidstekort eerste halfjaar bijna 15 miljard euro

De overheid kwam in het eerste halfjaar van 2020 bijna 15 miljard euro tekort. De uitgaven stegen met 21 miljard euro, voor het grootste deel het gevolg van de genomen maatregelen om de economie...

Artikelen

Overheidstekort eerste halfjaar ruim 12 miljard euro

De Nederlandse overheid gaf in de eerste helft van 2021 ruim 12 miljard euro meer uit dan ze binnenkreeg. Het tekort is daarmee ruim 1 miljard euro groter dan in de eerste helft van 2020. De...

Artikelen

Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2022

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën ook aandacht voor de AOW-inkomsten en -uitgaven en voor de uitgaven aan kinderopvang.

Publicaties

De Nederlandse overheidsfinanciën tijdens de coronacrisis in Europees perspectief

In Nederland liep het overheidstekort in 2020 vooral op door de gestegen uitgaven, terwijl in andere landen gederfde overheidsinkomsten een grotere invloed hadden op het overheidstekort.

Publicaties

Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2022

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën ook aandacht voor zorguitgaven en de belasting- en premiedruk in Nederland en de EU.

Publicaties

Overheid hield 14 miljard euro over in 2019

De overheid realiseerde over 2019 een overschot van 1,7 procent van het bbp. Zowel de inkomsten als de uitgaven namen sterk toe. De schuld van de overheid is eind 2019 uitgekomen op 48,6 procent van...

Artikelen

Tekort en schuld volgens de EMU-normen

Rapportage tekort en schuld volgens de EMU-normen

Overig

Overheidstekort na drie kwart jaar 27 miljard euro

Tekort overheid na drie kwartalen is 27 miljard euro. Over het derde kwartaal bedroeg het tekort 12 miljard euro, ruim minder dan over het tweede kwartaal. De schuld van de overheid stond eind...

Artikelen

Overheidsschuld duikt eind derde kwartaal onder 50 procent van het bbp

De overheidsschuld als percentage van het bruto binnenlands product kwam aan het eind van het derde kwartaal uit op 49 procent. Dit is ruim 3 procentpunt lager dan begin van het jaar. Het saldo van...

Artikelen

Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2022

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën in het vierde kwartaal ook aandacht voor de rentelasten in 2022, het eigen vermogen van gemeenten en de uitgaven aan...

Publicaties

Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2020

In deze editie van de kwartaalmonitor overheidsfinanciën aandacht voor het effect van de coronacrisis op de Nederlandse en Europese overheidsfinanciën.

Publicaties

Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2021

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën ook aandacht voor de belasting- en premie-inkomsten en de overdrachtsbelasting in 2021.

Publicaties

Overheidstekort over 2020 uitgekomen op 34 miljard euro

De overheid realiseerde over 2019 nog een overschot van ruim 14 miljard euro, over 2020 kwam de overheid 34 miljard euro tekort. Dit komt overeen met 4,3 procent van het bruto binnenlands product...

Artikelen

Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2020

Een overzicht van de overheidsfinanciën in het eerste kwartaal van 2020.

Artikelen

Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2020

In het tweede kwartaal van 2020 was het saldo van inkomsten en uitgaven van de overheid bijna 24 miljard euro negatief.

Artikelen

Overheidsfinanciën; kerncijfers

Inkomsten, uitgaven, overheidssaldo en -schuld, overheidsconsumptie van de sector overheid in miljoen euro's en als percentage van BBP.

Cijfers

Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2019

Een overzicht van de overheidsfinanciën in het vierde kwartaal van 2019.

Artikelen

Coronacrisis stuwt schuld Rijksoverheid naar 379 miljard euro

De Rijksoverheid gaf in 2020 43 miljard euro meer uit dan dat er binnen kwam. Mede hierdoor nam de schuld van het Rijk in 2020 toe tot 379 miljard euro, 42 miljard euro meer dan aan het begin van het...

Artikelen

Overheidsoverschot van 10 miljard euro in eerste halfjaar 2022

De Nederlandse overheid realiseerde in de eerste helft van 2022 een overschot van ruim 10 miljard euro. Halverwege vorig jaar was er nog een tekort van 13 miljard euro. De overheidsschuld kwam aan...

Artikelen

Overheidssaldo verslechtert, maar minder dan in andere West-Europese landen

In 2020 heeft de coronacrisis een bres in de overheidsfinanciën van Europese landen geslagen. De Nederlandse overheidsfinanciën zijn echter minder verslechterd dan die van ons omringende landen.

Artikelen