Zoekresultaten

45 resultaten voor keyword:overheidsinkomsten
45 resultaten voor keyword:overheidsinkomsten

Pagina 1 van 2

Opbrengst vennootschapsbelasting in vijf jaar verdubbeld

De overheidsinkomsten uit de vennootschapsbelasting lagen in 2023 op 48 miljard euro, een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar geleden.

Artikelen

Milieubelastingen en -heffingen; nationale rekeningen

milieubelastingen, milieuheffingen, energiebelasting, accijns op benzine belastingplichtigen, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, bpm

Cijfers

Aardgas- en aardoliereserves; nationale rekeningen

Aardgas- en aardoliereserves op Nederlands grondgebied Beginstand, nieuwe vondsten, onttrekking en overige mutaties

Cijfers

Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2022

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën ook aandacht voor de AOW-inkomsten en -uitgaven en voor de uitgaven aan kinderopvang.

Publicaties

Overheidsoverschot van 10 miljard euro in eerste halfjaar 2022

De Nederlandse overheid realiseerde in de eerste helft van 2022 een overschot van ruim 10 miljard euro. Halverwege vorig jaar was er nog een tekort van 13 miljard euro. De overheidsschuld kwam aan...

Artikelen

Overheidsfinanciën 2021

Overzicht van ontwikkelingen in de overheidsfinanciën in 2021.

Publicaties

Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2022

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën ook aandacht voor de vermogenspositie van gemeenten.

Publicaties

Overheidstekort over 2021 gedaald naar 2,5 procent bbp

De overheid had over 2021 een tekort van bijna 22 miljard euro. Dit staat gelijk aan 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De schuld steeg in 2021 naar 448 miljard euro, oftewel 52,1...

Artikelen

Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2021

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën ook aandacht voor de belasting- en premie-inkomsten en de overdrachtsbelasting in 2021.

Publicaties

Dashboard Overheidsfinanciën

Dit dashboard toont de ontwikkeling van enkele belangrijke kengetallen van de overheidsfinanciën waaronder het overheidssaldo, de overheidsschuld, de inkomsten en uitgaven van de overheid en de...

Dashboards

Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2021

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën ook aandacht voor ontwikkelingen in de steunmaatregelen in het derde kwartaal, financiën gemeenten en uitstaande garanties van de...

Publicaties

Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2021

In het tweede kwartaal daalde het overheidstekort. Verder in deze publicatie is aandacht voor ontwikkelingen in de steunmaatregelen in het tweede kwartaal, de waarde van overheidsdeelnemingen en het...

Publicaties

Overheidsfinanciën 2020

Door de coronacrisis namen de uitgaven van de overheid in 2020 flink toe, terwijl de inkomsten daalden. Hierdoor sloot de overheid 2020 af met een tekort van ruim 33 miljard euro.

Publicaties

Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2021

In het eerste kwartaal van 2021 was het saldo van inkomsten en uitgaven van de Nederlandse overheid 3 miljard euro negatief.

Publicaties

Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2020

In deze editie van de kwartaalmonitor overheidsfinanciën aandacht voor de Nederlandse overheidsfinanciën in 2020 en het effect van de coronacrisis hierop.

Publicaties

Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2020

In deze editie van de kwartaalmonitor overheidsfinanciën aandacht voor het effect van de coronacrisis op de Nederlandse en Europese overheidsfinanciën.

Publicaties

Nederlandse lokale overheid: Veel centrale financiering, veel decentrale uitgaven

Het aandeel overheidsuitgaven door de lokale overheid is in de afgelopen 20 jaar licht afgenomen, dat van de centrale overheid toegenomen. De lokale overheid is qua inkomsten sterk afhankelijk van de...

Publicaties

Overheidsfinanciën, 2019

De overheid sloot 2019 af met een recordoverschot van bijna 14 miljard euro. Het overschot bood de overheid ruimte om haar schuld verder af te bouwen.

Publicaties

Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2020

Een overzicht van de overheidsfinanciën in het eerste kwartaal van 2020.

Artikelen

Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2019

Een overzicht van de overheidsfinanciën in het vierde kwartaal van 2019.

Artikelen

Overschot overheid halverwege 2019 op 1,8 procent bbp

De overheid behaalde de eerste helft van 2019 een overschot van 14 miljard euro. De inkomsten namen sterker toe dan de uitgaven.

Artikelen

Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2019

In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de overheidsfinanciën in het eerste kwartaal van 2019.

Artikelen

Begrotingsoverschot derde kwartaal 2,1 procent bbp

De overheidsinkomsten in de eerste drie kwartalen van 2018 overtroffen de uitgaven met bijna 12 miljard euro. Op jaarbasis betekent dit een begrotingsoverschot van 2,1 procent van het bruto...

Artikelen

Overheidsfinanciën 2017

Overzicht van de overheidsfinanciën in 2017.

Artikelen

Overheidsschuld nu ook onder Europese norm

De overheidsfinanciën voldoen voor het eerst sinds 2008 weer aan de Europese normen voor zowel tekort als schuld.

Artikelen