Zoekresultaten

37 resultaten voor keyword:overheidsinkomsten
37 resultaten voor keyword:overheidsinkomsten

Pagina 1 van 2

Toename overheidstekort door daling inkomsten en hogere uitgaven

De overheidsinkomsten namen in het eerste halfjaar van 2014 met 0,6 miljard euro licht af ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De uitgaven stegen in het eerste halfjaar met 4,5 miljard euro....

Artikelen

Overheidsfinanciën 2016

Een overzicht van de ontwikkeling van de overheidsfinanciën in 2016.

Artikelen

Overheidsuitgaven lopen nog steeds sterk op

De overheid heeft in de eerste helft van 2010 ruim 7 miljard euro meer uitgegeven dan een jaar eerder. De inkomsten stegen met ruim 3 miljard euro minder hard.

Artikelen

Overheidsschuld nu ook onder Europese norm

De overheidsfinanciën voldoen voor het eerst sinds 2008 weer aan de Europese normen voor zowel tekort als schuld.

Artikelen

Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2020

In deze editie van de kwartaalmonitor overheidsfinanciën aandacht voor de Nederlandse overheidsfinanciën in 2020 en het effect van de coronacrisis hierop.

Publicaties

Dashboard Overheidsfinanciën

Dit dashboard toont de ontwikkeling van enkele belangrijke kengetallen van de overheidsfinanciën waaronder het overheidssaldo, de overheidsschuld, de inkomsten en uitgaven van de overheid en de...

Dashboards

Maandindicatoren overheidsfinanciën

Aanvullende gegevens over de schuld van de Rijksoverheid en de inkomsten, uitgaven en saldo van de Rijksoverheid per maand.

Cijfers

Overheidsfinanciën, 2019

De overheid sloot 2019 af met een recordoverschot van bijna 14 miljard euro. Het overschot bood de overheid ruimte om haar schuld verder af te bouwen.

Publicaties

Overheidsfinanciën 2021

Overzicht van ontwikkelingen in de overheidsfinanciën in 2021.

Publicaties

Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2021

In het tweede kwartaal daalde het overheidstekort. Verder in deze publicatie is aandacht voor ontwikkelingen in de steunmaatregelen in het tweede kwartaal, de waarde van overheidsdeelnemingen en het...

Publicaties

Begrotingsoverschot derde kwartaal 2,1 procent bbp

De overheidsinkomsten in de eerste drie kwartalen van 2018 overtroffen de uitgaven met bijna 12 miljard euro. Op jaarbasis betekent dit een begrotingsoverschot van 2,1 procent van het bruto...

Artikelen

Overheidsschuld daalt naar 57 procent van het bbp

De overheidsfinanciën in het derde kwartaal

Artikelen

Overheidsfinanciën 2020

Door de coronacrisis namen de uitgaven van de overheid in 2020 flink toe, terwijl de inkomsten daalden. Hierdoor sloot de overheid 2020 af met een tekort van ruim 33 miljard euro.

Publicaties

Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2021

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën ook aandacht voor ontwikkelingen in de steunmaatregelen in het derde kwartaal, financiën gemeenten en uitstaande garanties van de...

Publicaties

Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2021

In het eerste kwartaal van 2021 was het saldo van inkomsten en uitgaven van de Nederlandse overheid 3 miljard euro negatief.

Publicaties

Overheidsschuld daalt verder

De ontwikkeling van de overheidsfinanciën in het tweede kwartaal van 2017.

Artikelen

Meer inkomsten dringen overheidstekort verder terug

De overheidsschuld en het overheidstekort in het tweede kwartaal van 2016

Artikelen

Overschot overheid halverwege 2019 op 1,8 procent bbp

De overheid behaalde de eerste helft van 2019 een overschot van 14 miljard euro. De inkomsten namen sterker toe dan de uitgaven.

Artikelen

Overheidstekort 2013 bijgesteld naar 2,3 procent

Het overheidstekort en de overheidsschuld over 2013 komen volgens de nieuwste berekeningen van het CBS lager uit dan in de eerste raming die in maart werd gepubliceerd. In de huidige berekening is de...

Artikelen

Milieubelastingen brengen ruim 25 miljard euro op

De overheid heeft 25,3 miljard euro aan milieubelastingen en -heffingen ontvangen in 2016.

Artikelen

Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2016

Het overheidssaldo als percentage van het bbp is in het vierde kwartaal van 2016 positief geworden.

Artikelen

Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2019

In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de overheidsfinanciën in het eerste kwartaal van 2019.

Artikelen

Bijna 3 miljard euro begrotingsoverschot in 2016

Voor het eerst sinds de financiële crisis heeft Nederland een begrotingsoverschot van bijna 3 miljard euro.

Artikelen

Aardgasbaten op laagste niveau in ruim 40 jaar

De ontwikkeling van de aardgasbaten.

Artikelen

Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2017

Een overzicht van de overheidsfinanciën in het derde kwartaal.

Artikelen