Zoekresultaten

45 resultaten voor keyword:nieuwbouwprojecten
45 resultaten voor keyword:nieuwbouwprojecten

Pagina 1 van 2

Aandeel doorlopen bouwfasen per gemeente, 2022 en 2023

Het percentage van gerealiseerde nieuwbouw van woningen in Nederland in 2022 en 2023 waarvoor alle bouwfasen zijn doorlopen, alleen vergunning verleend is geregistreerd, of helemaal geen bouwfasen...

Cijfers

Vergunde bouwsom voor bedrijfsgebouwen blijft achter

De totale bouwsom van afgegeven vergunningen voor bouw en verbouw van woningen steeg.

Artikelen

Bouw; bouwkosten niet-nieuwbouw en nieuwbouw, naar bouwfase 1995 -2016

Kosten van totaal gebouwen, niet nieuwbouw en nieuwbouw naar soort. Per bouwfase naar opdrachtgever, provincie, vanaf 2000 naar soort gebouw.

Cijfers

Nieuwbouwwoningen; vergunningen naar opdrachtgever, eigendomsvorm 1995-2016

Afgegeven bouwvergunningen nieuwbouwwoningen Opdrachtgever; eigendom; regio (provincie,stadsgewesten,COROP,gemeenten)

Cijfers

Dertigjarig Flevoland wordt volwassen

De bevolkingsopbouw van de jongste provincie Flevoland gaat steeds meer op die van de overige provincies lijken. Nog steeds wonen er relatief meer kinderen en minder ouderen, maar de verschillen met...

Artikelen

Demografische kerncijfers per gemeente 2015

Deze publicatie bevat zeven overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente.

Publicaties

Rol corporaties in nieuwbouw neemt gestaag af

Woningcorporaties spelen een steeds minder belangrijke rol in de nieuwbouw van huurwoningen. In 2009 werden nog twee op de drie verleende vergunningen voor nieuwe huurwoningen verstrekt aan een...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Huizenprijzen in Nederland sterker gedaald dan gemiddeld in de EU

Het prijsniveau van koopwoningen is gemiddeld in de Europese Unie (EU) al drie jaar stabiel. De prijsontwikkelingen verschillen sterk van land tot land. In Nederland en Spanje zijn de huizenprijzen...

Artikelen

Nieuwe opdrachten architecten op dieptepunt

De waarde van nieuwe ontwerpopdrachten voor architecten is in het derde kwartaal van 2012 op het laagste niveau beland sinds het uitbreken van de financieel-economische crisis.

Artikelen

Demografische kerncijfers per gemeente 2012

De publicatie Demografische kerncijfers per gemeente bevat vier overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente en provincie.

Publicaties

Demografische kerncijfers per gemeente 2011

De publicatie Demografische kerncijfers per gemeente bevat vier overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente en provincie.

Publicaties

Daling nieuwe opdrachten voor architecten zet door

In het tweede kwartaal van 2011 daalde de bouwsom van de nieuwe opdrachten van architecten opnieuw fors.

Artikelen
Artikelen

Meer nieuwe opdrachten voor architecten

Na jaren van grote daling hebben de architecten in 2010 meer nieuwe opdrachten ontvangen.

Artikelen

Inwonertallen wijken en buurten nu beter door de tijd vergelijkbaar

Vrijwel jaarlijks veranderen enkele gemeenten hun wijk- en buurtindeling. Door grenswijzigingen op gemeente-, wijk- en buurtniveau zijn regionale cijfers slecht door de tijd heen te vergelijken. Dit...

Artikelen

Demografische kerncijfers per gemeente 2010

De publicatie Demografische kerncijfers per gemeente bevat vier overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente en provincie.

Publicaties

Dieptepunt aantal bouwvergunningen voor kassen

In het eerste halfjaar van 2010 zijn er slechts 25 bouwvergunningen afgegeven voor de nieuwbouw van kassen. Dat is het laagste aantal bouwvergunningen voor kassen sinds de aanvang van deze statistiek...

Artikelen

Demografische kerncijfers per gemeente 2009

De publicatie Demografische kerncijfers per gemeente 2009 bevat vier overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente en provincie.

Publicaties

Leven in Nederland 2009

Leven in Nederland 2009 presenteert en analyseert een grote hoeveelheid statistische gegevens op gemeentelijk niveau. De publicatie is ontstaan uit een samenwerking van het CBS en de Vereniging van...

Publicaties

Lage groei bouwomzet in november; Prijzen gww licht gedaald

Land + Water, nummer 1/2, februari 2009

Artikelen

Meer nieuwbouw, minder bouwvergunningen

In de eerste negen maanden van 2008 zijn bijna 45 duizend nieuwe woningen opgeleverd. Dat is 7 procent meer dan in dezelfde periode van 2007.

Artikelen

Nieuwbouw bedrijfsgebouwen groeit sterk

In 2007 steeg de productie van nieuwe bedrijfsgebouwen fors. Ook in herstel en verbouw van gebouwen investeerden bedrijven flink meer.

Artikelen