Zoekresultaten

55 resultaten voor keyword:nieuwbouwprojecten
55 resultaten voor keyword:nieuwbouwprojecten

Pagina 1 van 3

Artikelen
Artikelen

Veel Rotterdammers buiten Rotterdam

Op 1 januari 2004 woonden in ons land 770 duizend mensen die in Rotterdam zijn geboren. Vier van de tien geboren Rotterdammers (302 duizend) woonden in hun geboortestad.

Artikelen

Bouwvergunningen agrarische bouwwerken, 2012-2019*

Verleende bouwvergunningen en de geplande bouwsom voor agrarische bouwwerken in Nederland gedurende de jaren 2012 tot en met 2019.

Cijfers

Leven in Nederland 2009

Leven in Nederland 2009 presenteert en analyseert een grote hoeveelheid statistische gegevens op gemeentelijk niveau. De publicatie is ontstaan uit een samenwerking van het CBS en de Vereniging van...

Publicaties

Bouwvergunningen agrarisch bouwwerken, 2012-2017*

Verleende bouwvergunningen en de geplande bouwsom voor agrarische bouwwerken in Nederland.

Cijfers

Bouwvergunningen agrarisch bouwwerken, 2012-2020*

Aantal verleende bouwvergunningen en de geplande bouwsom voor agrarische bouwwerken in de jaren 2012 tot en met 2020.

Cijfers

Demografische kerncijfers per gemeente 2011

De publicatie Demografische kerncijfers per gemeente bevat vier overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente en provincie.

Publicaties

Bouwvergunningen agrarisch bouwwerken, 2012-2022

Aantal verleende bouwvergunningen en de geplande bouwsom voor agrarische bouwwerken in de jaren 2012 tot en met 2022.

Cijfers

Bouwvergunningen agrarische bouwwerken, 2012-2018*

Verleende bouwvergunningen en de geplande bouwsom voor agrarische bouwwerken in Nederland gedurende de jaren 2012 tot en met 2018.

Cijfers

Demografische kerncijfers per gemeente 2010

De publicatie Demografische kerncijfers per gemeente bevat vier overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente en provincie.

Publicaties
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Inwonertallen wijken en buurten nu beter door de tijd vergelijkbaar

Vrijwel jaarlijks veranderen enkele gemeenten hun wijk- en buurtindeling. Door grenswijzigingen op gemeente-, wijk- en buurtniveau zijn regionale cijfers slecht door de tijd heen te vergelijken. Dit...

Artikelen
Artikelen

Vergunde bouwsom voor bedrijfsgebouwen blijft achter

De totale bouwsom van afgegeven vergunningen voor bouw en verbouw van woningen steeg.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Rol corporaties in nieuwbouw neemt gestaag af

Woningcorporaties spelen een steeds minder belangrijke rol in de nieuwbouw van huurwoningen. In 2009 werden nog twee op de drie verleende vergunningen voor nieuwe huurwoningen verstrekt aan een...

Artikelen

Dertigjarig Flevoland wordt volwassen

De bevolkingsopbouw van de jongste provincie Flevoland gaat steeds meer op die van de overige provincies lijken. Nog steeds wonen er relatief meer kinderen en minder ouderen, maar de verschillen met...

Artikelen