Nieuwe opdrachten architecten op dieptepunt

De waarde van nieuwe ontwerpopdrachten voor architecten is in het derde kwartaal van 2012 op het laagste niveau beland sinds het uitbreken van de financieel-economische crisis. In vergelijking met het gemiddelde kwartaalniveau van 2007 is de bouwsom van ontwerpopdrachten voor woningen en bedrijfsgebouwen met ruim 70 procent gedaald.

Vooral opdrachten voor nieuwe woningen onder druk

De sterkste afname deed zich voor bij de ontwerpopdrachten voor nieuwe woningen. De waarde van de opdrachten lag in het derde kwartaal vorig jaar 80 procent onder het gemiddelde niveau van 2007. Ook de opdrachten voor renovatie van woningen stonden onder druk. Hier bedroeg de daling 60 procent.

Ontwerpopdrachten voor architecten staan aan het begin van de bouwcyclus en zijn hiermee een belangrijke indicator voor toekomstige bouwactiviteiten.

Bouwsom van nieuwe opdrachten ontvangen door architecten

Bouwsom van nieuwe opdrachten ontvangen door architecten

Ook waarde van opdrachten voor bedrijfsgebouwen fors lager

De grote leegstand in de kantorenmarkt veroorzaakt ook aanhoudend lage niveaus in de opdrachten voor nieuwbouw van kantoren e.d. Inmiddels zijn de opdrachten ten opzichte van 2007 met bijna 75 procent ingezakt. De waarde van de nieuwe opdrachten voor renovatie van bedrijfsgebouwen kwam bijna 30 procent lager uit.

Lichtpunt in de markt voor bedrijfsgebouwen is dat in het derde kwartaal van 2012 de waarde van de ontwerpopdrachten 12 procent hoger was dan in hetzelfde kwartaal van 2011.

Ron Duijkers

Bron: StatLine, Bouwsom van nieuwe opdrachten ontvangen door architecten