Bouwvergunningen agrarische bouwwerken, 2012-2021*

grafiek
Verleende bouwvergunningen voor de bouw van agrarische bouwwerken zoals stallen, schuren en kassen.
Aantal verleende bouwvergunningen en de geplande bouwsom voor agrarische bouwwerken in de jaren 2012 tot en met 2021.