Bouwvergunningen agrarisch bouwwerken, 2012-2022

Verleende bouwvergunningen voor de bouw van agrarische bouwwerken zoals stallen, schuren en kassen.
Aantal verleende bouwvergunningen en de geplande bouwsom voor agrarische bouwwerken in de jaren 2012 tot en met 2022.