Mutaties in de woningvoorraad, naar eigendom, 2013