Verleende bouwvergunningen in de landbouw

Geplande bouwsom en aantal verstrekte bouwvergunningen in de landbouw, naar soort bouwwerk. Cijfers voor Nederland in de jaren 2000 tot en met 2014 het eerste halfjaar.