Zoekresultaten

53 resultaten voor keyword:mutaties
53 resultaten voor keyword:mutaties

Pagina 1 van 3

Arbeidsdeelname; jongeren

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Jongeren (15 tot 25 jaar), geslacht, onderwijsdeelname

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur

Werkzame beroepsbevolking, arbeidsduur Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring

Cijfers

SRG E: Transactieconcept SRG: bepaling van de optimale vertragingsvoet

In het kader van vernieuwing van de statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG), waarbij de halfjaarlijkse uitvraag is veranderd naar een afslag op maandbasis, is nagegaan of het mogelijk is...

Artikelen

Meer mensen werken minstens 12 uur per week

De eerste drie kwartalen van dit jaar waren er meer mensen aan het werk dan in diezelfde periode vorig jaar. Driekwart van deze groei komt van mensen die ten minste 12 uur per week werken. In het...

Artikelen
Artikelen

Schema met meest recente cijfers van de barometer beroepsbevolking

Meest recente cijfers barometer beroepsbevolking

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 27

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Macro-economie, Prijzen.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 06

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Macro-economie, Prijzen.

Artikelen

Meer mensen verwachten weinig van het zoeken naar werk

In het tweede kwartaal van 2012 waren er 57 duizend personen die afzagen van zoeken naar werk omdat ze de kans op succes gering achtten. Dit zijn er 14 duizend meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Aantal bijstandsuitkeringen stijgt minder snel

In het tweede kwartaal van 2011 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar gestegen tot 318 duizend. Dit komt neer op een toename van 3 duizend.

Artikelen

Bijstand groeit met 22 duizend in 2009

In 2009 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar met 22 duizend gestegen.

Artikelen

Ondanks kredietcrisis overschot Rijk in 2008

De uitgaven van het Rijk stegen in 2008 met 7,9 miljard euro tot 158,8 miljard euro. De rijksinkomsten bedroegen 161,5 miljard euro, 7,9 miljard euro meer dan in 2007. Vooral de toegenomen...

Artikelen

Aantal bijstandsuitkeringen blijft stijgen

Voor het derde kwartaal op rij is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar gestegen. Eind september 2009 werden in Nederland 275 duizend uitkeringen verstrekt, 5 duizend meer dan een...

Artikelen

Werkloosheid verder gestegen

In de periode juli-september 2009 waren gemiddeld 394 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,0 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 3,7 procent.

Artikelen

Werkloosheid sterk toegenomen

In de periode april-juni 2009 waren gemiddeld 373 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 4,8 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,0 procent

Artikelen

Rijk houdt minder over in 2007

In 2007 bedroegen de inkomsten van het Rijk 153,3 miljard euro. Dat is 8,1 miljard euro meer dan in 2006. De uitgaven namen met 8,9 miljard euro toe. Het vorderingenoverschot van het Rijk is hierdoor...

Artikelen

Economische groei eerste kwartaal 2008 bijgesteld tot 3,3 procent

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2008 met 3,3 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Deze tweede raming van de economische groei is 0,2 procentpunt hoger dan de...

Artikelen

Beperkt positief effect schrikkeldag op economie

Elk vierde kalenderjaar telt het jaar niet 365 maar 366 dagen omdat dan een schrikkeldag wordt ingelast op 29 februari. Zo’n extra dag, zo blijkt, heeft slechts een beperkt economisch effect.

Artikelen
Artikelen

Statistisch Bulletin no. 49

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Financiële en zakelijke diensten, Handel en horeca, Macro-economie, Prijzen.

Artikelen

Bijstand op laagste punt in 25 jaar

Het afgelopen jaar is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen onder de 65 jaar gedaald met 27 duizend tot 302 duizend. Dit is het laagste aantal in 25 jaar.

Artikelen

Hogere belastingontvangsten en aardgasbaten zorgen voor overschot Rijk in 2005

De inkomsten van het Rijk stegen in 2005 tot ruim 133 miljard euro. Vooral de toegenomen belastingontvangsten en aardgasbaten zorgden voor hogere inkomsten. Het vorderingentekort is hierdoor...

Artikelen

Economie groeit 2,9 procent in het eerste kwartaal van 2006

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2006 flink gegroeid. Het bruto binnenlands product (BBP) was 2,9 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de hoogste groei in ruim vijf jaar.

Artikelen

Sterke groei effectenbezit pensioenfondsen en verzekeraars in 2005

In 2005 is het effectenbezit van pensioenfondsen en verzekeraars samen met bijna 20 procent gestegen. Dat is de sterkste groei van de afgelopen zes jaar.

Artikelen