Zoekresultaten

66 resultaten voor keyword:mutaties
66 resultaten voor keyword:mutaties

Pagina 1 van 3

SRG E: Transactieconcept SRG: bepaling van de optimale vertragingsvoet

In het kader van vernieuwing van de statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG), waarbij de halfjaarlijkse uitvraag is veranderd naar een afslag op maandbasis, is nagegaan of het mogelijk is...

Artikelen

Sterke groei effectenbezit pensioenfondsen en verzekeraars in 2005

In 2005 is het effectenbezit van pensioenfondsen en verzekeraars samen met bijna 20 procent gestegen. Dat is de sterkste groei van de afgelopen zes jaar.

Artikelen

Bijstand groeit met 22 duizend in 2009

In 2009 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar met 22 duizend gestegen.

Artikelen
Artikelen

Woningvoorraad en mutaties naar eigendom, 2017-2018

Stand van de woningvoorraad weer naar eigendom, woningtype en woningkenmerken op 1 januari 2017 en 2018 en de mutaties van de woningvoorraad op PC4, gemeente, COROP, Provincie en voor Nederland in...

Cijfers

Statistisch Bulletin no. 49

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Financiële en zakelijke diensten, Handel en horeca, Macro-economie, Prijzen.

Artikelen
Artikelen

Woningvoorraad en mutaties naar eigendom, 2016-2017

Woningvoorraad en mutaties naar gemeente en postcode 2016-2017.

Cijfers

Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen 2022 Q1 en Q2

Uitsplitsing van overige toevoegingen (naast nieuwbouw) en overige onttrekkingen (naast sloop) van woningen in 1ste en 2de kwartaal 2022 voor Nederland totaal, provincies, coropgebieden en...

Cijfers

Medisch geschoolden, 1999-2007

Bijgevoegde tabellen bevatten gegevens over groepen van medisch geschoolden, zoals ze geregistreerd staan in het BIG-register. De gegevens zijn opgesteld op verzoek van de Stichting Capaciteitsorgaan...

Cijfers

Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen 2021-2022Q1

Uitsplitsing van overige toevoegingen (naast nieuwbouw) en overige onttrekkingen (naast sloop) van woningen in de periode 2021 en 1ste kwartaal 2022 voor Nederland totaal, provincies, coropgebieden...

Cijfers
Artikelen
Artikelen

Economische groei eerste kwartaal 2008 bijgesteld tot 3,3 procent

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2008 met 3,3 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Deze tweede raming van de economische groei is 0,2 procentpunt hoger dan de...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Meer mensen verwachten weinig van het zoeken naar werk

In het tweede kwartaal van 2012 waren er 57 duizend personen die afzagen van zoeken naar werk omdat ze de kans op succes gering achtten. Dit zijn er 14 duizend meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Rijk houdt minder over in 2007

In 2007 bedroegen de inkomsten van het Rijk 153,3 miljard euro. Dat is 8,1 miljard euro meer dan in 2006. De uitgaven namen met 8,9 miljard euro toe. Het vorderingenoverschot van het Rijk is hierdoor...

Artikelen

Grote toename bezit buitenlandse effecten bij pensioenfondsen en verzekeraars in 2004

Eind 2004 bedroeg het totale vermogen van pensioenfondsen en verzekeraars 865 miljard euro. Dat is 82 miljard euro meer dan in 2003. Vooral het bezit aan buitenlandse effecten is toegenomen. Het...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Forse daling vorderingentekort Rijk in 2004

In 2004 stegen de inkomsten van het Rijk met 4,2 miljard euro tot een niveau van ruim 121 miljard euro; de uitgaven daalden met 0,6 miljard euro tot 130 miljard. Het vorderingentekort van het Rijk is...

Artikelen