Ondanks kredietcrisis overschot Rijk in 2008

De uitgaven van het Rijk stegen in 2008 met 7,9 miljard euro tot 158,8 miljard euro. De rijksinkomsten bedroegen 161,5 miljard euro, 7,9 miljard euro meer dan in 2007. Vooral de toegenomen aardgasbaten zorgden voor hogere inkomsten.