Werkloosheid verder gestegen

  • In een jaar tijd werkloosheid 110 duizend hoger
  • Werkloosheid over hele linie toegenomen

In de periode juli-september 2009 waren gemiddeld 394 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,0 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 3,7 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode juli-september 2009 uit op 398 duizend personen, 10 duizend meer dan de vorige driemaandsperiode. Vanwege het steekproefkarakter van de cijfers is het beter om de ontwikkeling over een wat langere periode te bekijken. In het afgelopen halfjaar steeg de werkloosheid met gemiddeld ongeveer 13 duizend per maand.

In een jaar tijd steeg het aantal werklozen met 110 duizend personen. De werkloosheid nam toe onder zowel mannen als vrouwen. Ook in alle leeftijdsgroepen steeg de werkloosheid. Onder jongeren is de werkloosheid met 11,5 procent nog steeds het hoogst.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.