Bijstand groeit met 22 duizend in 2009

  • 281 duizend bijstandsuitkeringen
  • Stijging met 9 procent
  • Sterkste stijging bij mannen tot 35 jaar
  • Meeste uitkeringen gaan naar alleenstaanden

In 2009 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar met 22 duizend gestegen. Eind 2009 werden 281 duizend bijstandsuitkeringen verstrekt. De sterkste stijging deed zich voor bij mannen tot 35 jaar. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Tussen maart 2005 en eind 2008 liep het aantal bijstandsuitkeringen met 80 duizend terug. Eind december 2008 waren het er nog 259 duizend. Sindsdien is het aantal bijstandsuitkeringen met 9 procent gegroeid.

De sterkste stijging deed zich voor bij mannen tot 35 jaar. In 2009 steeg het aantal bijstandsuitkeringen in deze groep met 38 procent. Bij de vrouwen tot 35 jaar is de toename 11 procent. Vooral jongere mensen hebben door een kort arbeidsverleden slechts korte tijd recht op een WW-uitkering. Zij zijn daardoor snel aangewezen op bijstand.

De meeste bijstandsuitkeringen gaan naar alleenstaanden. Eind 2009 ging het om 170 duizend. Ten opzichte van een jaar eerder is dit een toename van 11 procent. Bij alleenstaande ouders en (echt)paren was de stijging respectievelijk 4 en 5 procent.

Met ingang van 1 oktober 2009 komen jongeren tot 27 jaar die zich aanmelden voor bijstand, niet meer in aanmerking voor een WWB-uitkering. Daarvoor in de plaats is de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) in werking getreden. In het kader van deze wet hebben jongeren tot 27 jaar recht op een werkleeraanbod van de gemeente. Onder bepaalde voorwaarden kan een jongere nog wel recht hebben op een inkomensvoorziening. Deze inkomensvoorzieningen zijn vooralsnog ingedeeld bij de bijstandsuitkeringen. In december 2009 werden bijna 4 duizend WIJ-uitkeringen verstrekt. Jongeren tot 27 jaar die op 1 oktober 2009 recht hadden op een WWB-uitkering, behouden dat recht tot 1 juli 2010.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.