Aantal bijstandsuitkeringen stijgt minder snel

  • 318 duizend bijstandsuitkeringen
  • 3 duizend uitkeringen meer in het 2e kwartaal 2011
  • Nauwelijks stijging bij mannen tot 27 jaar

In het tweede kwartaal van 2011 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar gestegen tot 318 duizend. Dit komt neer op een toename van 3 duizend. In het eerste kwartaal bedroeg de stijging 8 duizend. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het aantal bijstandsuitkeringen stijgt nu tweeënhalf jaar. In deze periode zijn er per saldo 59 duizend bijgekomen. Dit komt neer op een gemiddelde stijging van bijna 6 duizend per kwartaal. De toename in het tweede kwartaal van 2011 ligt hier ruim onder.

In het tweede kwartaal van 2011 groeide het aantal bijstandsuitkeringen in totaal met 1,1 procent. De groei van het aantal bijstandsuitkeringen aan mannen tot 27 jaar is gering: 0,4 procent. In de twee voorafgaande kwartalen liet deze groep juist de grootste toename zien.

Onder de gemeenten met minstens 100 duizend inwoners is Almere de gemeente waar het aantal bijstandsuitkeringen in twee jaar tijd relatief het sterkst is gestegen. Eind juni 2011 telde deze gemeente ruim 4500 uitkeringen. Dit is 36 procent meer dan twee jaar eerder. Voor geheel Nederland komt de stijging op 18 procent uit. De honderdduizend-plus-gemeente met de geringste stijging is Breda. Hier nam het aantal bijstandsuitkeringen met 3 procent toe.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.