Woningvoorraad op 1 januari 2020 en mutaties 2019

Erratum:

In 2023 is geconstateerd dat de afleiding van huurwoningen in bezit van woningcorporaties voor de jaren 2019 t/m 2022 niet altijd correct is verlopen, waardoor bij enkele gemeenten in specifieke jaren het aantal huurwoningen in bezit van woningcorporaties is onderschat en het aantal huurwoningen in bezit van overige verhuurders is overschat.

Deze cijfers van 2019/2020 zijn per 12 april 2024 hiervoor gecorrigeerd.

De originele tabellen zijn nog te raadplegen

Stand van de woningvoorraad naar eigendomstype op 1 januari 2020 en mutaties van de woningvoorraad naar eigendomstype in 2019 per regio.
Deze publicatie geeft de stand van de woningvoorraad weer naar eigendomstype, woningtype en andere woningkenmerken op 1 januari 2020 per buurt, PC4 en voor Nederland. Daarnaast zijn er tabellen met de mutaties van de woningvoorraad naar eigendomstype in 2019 op PC4, gemeente, COROP, provincie en voor Nederland.

Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).