Vooral huurwoningen gebouwd en gesloopt

Herziene versie van een eerder bericht.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft het CBS onderzoek gedaan naar woningvoorraadmutaties in 2013  per 4-cijferig postcodegebied. De cijfers van het CBS geven onder andere het aantal nieuwbouw en gesloopte woningen naar eigendom weer (koopwoning of huurwoning van corporatie of particuliere verhuurder).

Bijna 30 duizend nieuwe huurwoningen gebouwd

Van de bijna 50 duizend woningen die in 2013 nieuw zijn gebouwd was 41 procent op 1 januari 2014 in het bezit van een woningcorporatie. Nog eens bijna 20 procent van de nieuwbouw betrof de particuliere huursector. Hiermee is het aandeel huur met totaal ruim 60 procent groter dan de koopsector die een aandeel had van ruim 33 procent. Van 6 procent van de nieuwbouwwoningen kon het eigendom niet worden bepaald.
In het postcodegebied 5038 in het centrum van Tilburg zijn met 769 de meeste huurwoningen voor corporaties gebouwd. Hiermee groeit de voorraad sociale huurwoningen in dit gebied met 30 procent. Deze nieuwbouw betreft vooral woningen bedoeld voor (internationale) studenten en kenniswerkers.

Vooral woningcorporaties lieten woningen slopen

De bijna 13 duizend gesloopte woningen in 2013 waren veelal huurwoningen van een woningcorporatie (bijna 60 procent). Samen met de particuliere huursector zijn er in totaal bijna 10 duizend huurwoningen gesloopt. Maar doordat in de huursector bijna 30 duizend nieuwe woningen werden gebouwd, is het aantal huurwoningen wel toegenomen.

Nieuwbouwwoningen naar eigendom, 2013

Bronnen:

Mutaties in woningvoorraad, naar eigendom (maatwerk)
Woningvoorraad op 1 januari 2014 (maatwerk)