Statistisch Bulletin nr. 27

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Macro-economie, Prijzen.