Zoekresultaten

14 resultaten voor keyword:mineralenuitscheiding
14 resultaten voor keyword:mineralenuitscheiding

De landbouw in de Nederlandse economie

Het aandeel van de landbouw in de Nederlandse economie.

Publicaties

Factsheet Nederland

Kaartjes en grafieken met provinciale cijfers over beleidsterreinen die een rol spelen in de verkiezingen. Grafiek 1.1.4 in deze factsheet is op 25 februari 2015 aangepast. Het eigen vermogen van de...

Artikelen

Mest- en mineralenproductie, 2013

De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2013 met 5 miljoen kg gestegen tot 166 miljoen kg. In de voorgaande 3 jaar daalde deze productie. De toename komt vooral voor rekening van de...

Publicaties

Dierlijke mest en mineralen 2011

De mestproductie daalde in 2011 met ruim 12 miljoen kg stikstof en 9 miljoen kg fosfaat. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn een afname van de rundvee- en pluimveestapel en lagere stikstof- en...

Publicaties

Dierlijke mest en mineralen 2009

Dit artikel geeft een overzicht van de rekenmethodiek en de uitgangspunten die voor de berekening van de mestproductie en mineralenuitscheiding in 2009 zijn toegepast.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Dierlijke mest en mineralen 2004 en 2005*

In het artikel komt de mest- en mineralenproductie in 2004 aan bod. Tevens worden de voorlopige uitkomsten over 2005 gepresenteerd.

Artikelen

Productie van dierlijke mest en gebruiksnormen per bedrijfstype, 2004

Het artikel gaat in op de mestproductie en de mineralenuitscheiding van de Nederlandse veestapel in 2004. Hierbij komen verschillen tussen bedrijfstypes en regio's aan bod. Verder wordt de productie...

Artikelen

Dierlijke mest en mineralen 2003 en 2004*

In een artikel komt de mest- en mineralenproductie in 2003 aan bod. Tevens worden de voorlopige uitkomsten over 2004 gepresenteerd.

Artikelen