Dierlijke mest en mineralen 2006 en 2007*

In 2006 daalde de stikstofuitscheiding door de Nederlandse veestapel met 8 miljoen kg ten opzichte van 2005 tot 460 miljoen kg. De belangrijkste oorzaak is een daling van de rundveestapel. De fosfaatuitscheiding daalde van 167 tot 165 miljoen kg. In de uitkomsten over 2006 is voor het eerst ook de mineralenproductie door paarden en pony's meegeteld. Om een trendbreuk met eerdere jaren te vermijden, is ook voor die jaren de mineralenproductie door paarden en pony's berekend.
Meer informatie is te vinden in het artikel "Dierlijke mest en mineralen 2006".
De voorlopige uitkomsten over 2007 laten een lichte stijging (<1%) zien van de mineralenproductie. Deze uitkomsten zijn gebaseerd op veranderingen in de omvang van de Nederlandse veestapel.

Mineralenuitscheiding door de Nederlandse veestapel, voorlopige cijfers 2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  2006                                    2007*

                                                  -------------------------------   ---------------------------------

                                                   Stikstof    Fosfaat    Kali      Stikstof    Fosfaat   Kali
                                                    (N)           (P2O5)     (K2O)  (N)           (P2O5)    (K2O)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rundvee, excl. vleeskalveren          268          83          381      267           83         379
Vleeskalveren                                   13             5            15        14             5           16
Varkens                                          101           42            62      103           43           63
Pluimvee                                           57           26            26        59           27           27
Schapen en geiten                           12             4            20        12             4            20
Pelsdieren en konijnen                       2             1              1          3             1             1
Paarden en pony’s                             7              2              9         7             3              9

Gehele veestapel                           460          165          514       464        166          515

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------