Dierlijke mest en mineralen 1990-2008*

Door een toename van de veestapel nam de mestproductie in 2008 toe met 3 procent ten opzichte van 2007. Dit betekent een extra mestproductie van 2 miljoen ton met daarin bijna 15 miljoen kg stikstof en ruim 5 miljoen kg fosfaat. In de periode 2003-2007 veranderden de mestproductie en de mineralenuitscheiding vrijwel niet.

De uitkomsten voor 2008 zijn gebaseerd op voorlopige cijfers.
De gehele tijdreeks 1990-2008* is aangepast op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de methodiek van de Werkgroep Uniformering berekeningswijze Mest- en mineralencijfers (WUM). Meer informatie is te vinden in het bijgaande artikel "Dierlijke mest en mineralen 1990-2008".

Mestproductie en mineralenuitscheiding door de Nederlandse veestapel

  2007     2008*    
Mest- hoeveelheid Stikstof (N) Fosfaat (P2O5)
 
Mest- hoeveelheid Stikstof (N) Fosfaat (P2O5)
 

mld kg mln kg   mld kg mln kg  

Rundvee, excl. vleeskalveren 50 281 86 52 290 89
Vleeskalveren 3 14 5 3 15 5
Varkens 12 105 43 12 108 44
Pluimvee 1 59 27 1 61 28
Schapen en geiten 2 12 4 2 11 4
Pelsdieren en konijnen 0 2 1 0 2 1
Paarden en pony's 1 7 3 1 7 3
Gehele veestapel 69 480 169 71 494 174