Mineralenoverschot

Het CBS berekent de mineralenoverschotten op basis van de aan- en afvoer van mineralen in de landbouw. Hierbij wordt gebruik gemaakt van uitgebreide stroomschema's, die informatie geven over de diverse stromen stikstof, fosfor en kalium in de landbouw. In de schema's worden twee overschotten onderscheiden: 'overschot-1' en 'overschot-2'. 'Overschot-1' is het resultaat van balansberekeningen voor de gehele land- en tuinbouw als sector ('sectorbalansen'), terwijl 'overschot-2' alleen betrekking heeft op de balansen voor landbouwgrond ('bodembalansen').
 
Het verschil tussen 'overschot-1' en 'overschot-2' komt voort uit het verschil in berekeningswijze van de mineralenuitscheiding van landbouwhuisdieren. In de 'sectorbalansen' wordt de mineralenuitscheiding van landbouwhuisdieren vastgesteld aan de hand van de beschikbare hoeveelheid voer en de dierlijke productie op landelijk niveau. In de 'bodembalansen' gebeurt dit op basis van de voerbehoefte en dierlijke productie per dier. Het verschil tussen beide min of meer onafhankelijke berekeningen is een indicatie voor de nauwkeurigheid van de gebruikte gegevens en de berekende overschotten.