Dierlijke mest en mineralen 2005 en 2006

In 2005 nam de stikstofuitscheiding door de Nederlandse veestapel toe met 6 miljoen kg ten opzichte van 2004 tot 460 miljoen kg. De belangrijkste oorzaak is een groeiende varkens- en kippenstapel. De fosfaatuitscheiding steeg van 160 tot 165 miljoen kg. Meer informatie is te vinden in het artikel "Dierlijke mest en mineralen 2005".

De voorlopige uitkomsten over 2006 laten een te verwaarlozen afname (<1%) zien van de mineralenproductie. De voorlopige uitkomsten zijn gebaseerd op veranderingen in de omvang van de rundvee-, varkens- en pluimveestapel. In de definitieve uitkomsten over 2006 zal voor het eerst ook de mineralenproductie door paarden en pony’s worden meegeteld.

Mineralenuitscheiding door de Nederlandse veestapel, voorlopige cijfers 2006

Tabel dierlijke mest en mineralen