Dierlijke mest en mineralen 2003 en 2004*

In 2003 produceerde de Nederlandse veestapel 68 miljoen ton mest. In deze mest zat 373 miljoen kg stikstof en 162 miljoen kg fosfaat. Meer informatie is te vinden in het artikel "Dierlijke mest en mineralen 2003".

De voorlopige uitkomsten over 2004 laten een lichte toename van de mest- en mineralenproductie zien. Deze toename wordt veroorzaakt door het herstel van de pluimveestapel na de uitbraak van de vogelpest in 2003.

Mineralenproductie door de Nederlandse veestapel, voorlopige cijfers 2004

  2003 2004*
 

  N-uit­schei­ding   N in mest 1) P2O5  K2O  N-uit­schei­ding   N in mest 1) P2O5  K2O 

  mln kg
 
Rundvee, excl. vleeskalveren 293 248 91 392 290 246 90 387
Vleeskalveren 12 10 5 13 13 10 5 14
Varkens 97 71 40 70 97 71 40 70
Pluimvee 44 29 21 21 52 34 25 25
Schapen en geiten 17 14 5 22 17 14 5 23
Pelsdieren en konijnen 2 1 1 1 2 1 1 1
                 
Gehele veestapel 464 373 162 518 471 377 166 519

1) Exclusief gasvormige verliezen (o.a. als ammoniak) tijdens uitscheiding in stal en weide en tijdens opslag in de stal.