Auteur: Khadija Afrian, Ron van der Wal, Lieneke Hoeksma

De landbouw in de Nederlandse economie

Over deze publicatie

Het aandeel van de landbouw in de Nederlandse economie is in de laatste tien jaar niet verder afgenomen.

In 2019 bedroeg het aandeel van de primaire landbouw in de Nederlandse economie 1,4 procent, tegen 1,3 procent in 2009. Na 2008 is de Nederlandse landbouw minder fosfaten gaan uitscheiden. De uitscheiding van stikstof en de uitstoot van broeikasgassen veranderden daarentegen weinig.