Auteur: Khadija Afrian, Ron van der Wal, Lieneke Hoeksma

De landbouw in de Nederlandse economie

Over deze publicatie

“De Nederlandse economie” is een reeks artikelen waarin actuele macro-economische fenomenen worden beschreven en geduid. De artikelen zijn grotendeels gebaseerd op de uitkomsten van de nationale rekeningen.