Dierlijke mest en mineralen 2004 en 2005*

In 2004 daalde de stikstofuitscheiding door de Nederlandse veestapel met 10 miljoen kg ten opzichte van 2003 tot 454 miljoen kg. De daling is de resultante van een afname bij graasdieren en varkens en een toename bij pluimvee. De fosfaatuitscheiding daalde licht van 162 tot 160 miljoen kg. Meer informatie is te vinden in het artikel 'Dierlijke mest en mineralen 2004'.

De voorlopige uitkomsten over 2005 laten een te verwaarlozen toename (<1 procent) zien van de mineralenproductie. Door afname van het aantal melkkoeien daalt weliswaar de mest- en mineralenproductie door rundvee, maar deze daling wordt teniet gedaan door een groeiend aantal varkens en kippen.

Mineralenproductie door de Nederlandse veestapel, voorlopige cijfers 2005

  2004 2005*
 

  N-uit­schei­ding   N in mest 1) P2O5  K2O  N-uit­schei­ding   N in mest 1) P2O5  K2O 

  mln kg
 
Rundvee, excl. vleeskalveren 282 244 87 380 277 240 85 374
Vleeskalveren 11 9 4 13 12 10 5 14
Varkens 95 74 39 60 96 75 40 61
Pluimvee 53 35 24 25 57 38 26 27
Schapen en geiten 12 10 4 19 13 11 4 20
Pelsdieren en konijnen 2 1 1 1 2 1 1 1
                 
Gehele veestapel 454 374 160 497 457 375 161 496

1) Exclusief gasvormige verliezen (o.a. als ammoniak) tijdens uitscheiding in stal en weide en tijdens opslag in de stal.