Zoekresultaten

138 resultaten voor keyword:legacy-Barometer beroepsbevolking
138 resultaten voor keyword:legacy-Barometer beroepsbevolking

Pagina 1 van 6

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Werkzaam en niet-werkzaam, willen werken, redenen niet willen werken Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur

Werkzame beroepsbevolking, arbeidsduur Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring

Cijfers

Wil meer uren werken

Analyse beroepsbevolking (15-75): parttimers die meer uren willen werken

Artikelen

Wil of kan niet werken

Analyse van het deel van de beroepsbevolking (15-75 jaar) dat niet wil of kan werken

Artikelen

Wil wel werken

Analyse beroepsbevolking (15-75): willen werken maar niet direct beschikbaar en niet recent gezocht

Artikelen

Bevolking 15 tot 75 jaar

De werkzame beroepsbevolking van Nederland zijn alle personen van 15 tot 75 jaar die werken.

Artikelen

Beroepsbevolking

Analyse beroepsbevolking: 15 tot 75 jaar, hetzij werkend, hetzij recent gezocht en direct beschikbaar

Artikelen

Direct beschikbaar, niet recent gezocht

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen zonder werk, direct beschikbaar, niet recent gezocht

Artikelen

Vanwege andere reden

Analyse beroepsbevolking: 15 tot 75, geen werk, direct beschikbaar, niet recent gezocht (niet om te weinig resultaat)

Artikelen

Niet-beroepsbevolking

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen zonder betaald werk, niet recent gezocht, niet direct beschikbaar.

Artikelen

Vanwege weinig resultaat

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen zonder werk, direct beschikbaar, niet recent gezocht (te weinig resultaat)

Artikelen

Recent gezocht naar werk, niet direct beschikbaar

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen zonder werk, niet direct beschikbaar, wel recent gezocht

Artikelen

Werkloze beroepsbevolking

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen zonder betaald werk die naar werk zoeken en direct beschikbaar zijn

Artikelen

Niet recent gezocht naar werk, niet direct beschikbaar

Analyse beroepsbevolking:15- tot 75-jarigen zonder werk hebben, niet direct beschikbaar en niet recent gezocht.

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking: deeltijd

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en maximaal 35 uur per week betaald werk doen

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en minstens 35 uur per week betaald werk doen

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking: voltijd

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en minstens 35 uur per week betaald werk doen

Artikelen

Niet recent gezocht naar werk, niet direct beschikbaar

Analyse beroepsbevolking:15- tot 75-jarigen zonder werk hebben, niet direct beschikbaar en niet recent gezocht.

Artikelen

Direct beschikbaar, niet recent gezocht

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen zonder werk, direct beschikbaar, niet recent gezocht

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking: voltijd

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en minstens 35 uur per week betaald werk doen

Artikelen

Vanwege andere reden

Analyse beroepsbevolking: 15 tot 75, geen werk, direct beschikbaar, niet recent gezocht (niet om te weinig resultaat)

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking: deeltijd

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en maximaal 35 uur per week betaald werk doen

Artikelen

Beroepsbevolking

Analyse beroepsbevolking: 15 tot 75 jaar, hetzij werkend, hetzij recent gezocht en direct beschikbaar

Artikelen

Wil wel werken

Analyse beroepsbevolking (15-75): willen werken maar niet direct beschikbaar en niet recent gezocht

Artikelen

Wil meer uren werken

Analyse beroepsbevolking (15-75): parttimers die meer uren willen werken

Artikelen