Werkzame beroepsbevolking: voltijd

© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken 35 uur of meer per week.

 Deze pagina wordt niet meer bijgewerkt. Actuele gegevens over de samenstelling van de beroepsbevolking vindt u in het Dashboard beroepsbevolking

In het tweede kwartaal van 2018 behoorde meer dan twee derde van de 15- tot 75-jarigen tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met ruim 8,7 miljoen personen. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2017 nam het aantal werkenden toe met 194 duizend.

Toename bestaat uit meer deeltijders dan voltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er iets meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het tweede kwartaal werkten er ruim 4,4 miljoen voltijds tegenover 4,3 miljoen in deeltijd. De toename van de werkzame beroepsbevolking tussen het tweede kwartaal van 2017 en het tweede kwartaal van 2018 bestond voor ruim drie kwart uit deeltijders. Het aantal voltijders steeg met 43 duizend, het aantal deeltijders met 151 duizend. Bij de toename van het aantal deeltijders gaat het vooral om werkenden met een grote deeltijdbaan.

Werkzame beroepsbevolking: voltijdwerkenden (x mln)
JaarKwartaalWerkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar)Voltijdwerkenden (15 tot 75 jaar)
2011I8,2324,341
II8,2594,359
III8,3014,397
IV8,3274,372
2012I8,2834,327
II8,3274,345
III8,3684,354
IV8,3414,3
2013I8,2594,221
II8,2734,222
III8,284,259
IV8,2544,215
2014I8,1464,183
II8,194,192
III8,2514,269
IV8,274,227
2015I8,2354,191
II8,2964,235
III8,3324,287
IV8,3124,278
2016I8,2874,244
II8,3864,31
III8,4614,373
IV8,4784,38
2017I8,4744,343
II8,5534,404
III8,6384,457
IV8,6514,432
2018I8,6544,427
II8,7474,447

Relevante links