Vanwege andere reden

© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht om een andere reden dan dat zij daar weinig resultaat van verwachten.

Ruim 170 duizend niet-werkenden zoeken niet om andere reden dan weinig resultaat

Personen die geen werk hebben en direct beschikbaar zijn, maar niet recent gezocht hebben, kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Allereerst zijn er mensen die niet gezocht hebben, omdat zij daar weinig resultaat van verwachten. Daarnaast zijn er mensen die een andere reden hebben om niet te zoeken.

In het eerste kwartaal van 2018 bestond deze laatste groep uit 174 duizend personen. Dat is 69 procent van alle 253 duizend mensen die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent hebben gezocht. Zij geven bijvoorbeeld als reden aan dat zij niet naar werk hebben gezocht in verband met zorgtaken in het gezin of huishouden, een opleiding of vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Aantal opnieuw gedaald

In vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2017 waren er in het afgelopen kwartaal 22 duizend personen minder die niet recent naar werk zochten vanwege een andere reden dan dat zij hier weinig resultaat van verwachtten. Daarmee is dit het zesde kwartaal op rij met een daling ten opzichte van hetzelfde kwartaal van een jaar eerder.

Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht vanwege andere reden
   Niet gezocht vanwege andere reden (x 1 000)
2015I229
2015II208
2015III215
2015IV219
2016I221
2016II198
2016III230
2016IV200
2017I196
2017II186
2017III180
2017IV181
2018I174

Aantal vrouwen meest afgenomen ten opzichte van jaar eerder

De daling van het aantal mensen dat niet zoekt vanwege een andere reden dan dat zij er weinig resultaat van verwachten, is het sterkst onder vrouwen. Hun aantal nam met 17 duizend af. Ook het aantal laag- en middelbaaropgeleiden, 25- tot 35-jarigen en 65-plussers dat niet zocht vanwege een andere reden daalde relatief veel.

Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht vanwege andere reden, naar persoonskenmerken
 1e kwartaal 2018 (x 1 000)1e kwartaal 2017 (x 1 000)
Onderwijsniveau
Laag8697
Middelbaar5869
Hoog2629
Leeftijd
15 tot 25 jaar8184
25 tot 35 jaar1828
35 tot 45 jaar1821
45 tot 55 jaar2219
55 tot 65 jaar2123
65 tot 75 jaar1523
Geslacht
Mannen8893
Vrouwen86103