Wil meer uren werken

© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Deze groep bestaat uit mensen van 15 tot 75 jaar die in deeltijd (minder dan 35 uur per week) werken in hun eerste werkkring en binnen zes maanden meer uren willen gaan werken, aangenomen dat hun verdiensten dan ook veranderen. Zij zijn hiervoor direct beschikbaar.

Opnieuw minder deeltijders die meer uren willen werken

Een deel van de mensen die in hun eerste werkkring in deeltijd werken, wil meer uren werken. Het ging in het tweede kwartaal van 2018 om 399 duizend deeltijders die hiervoor direct beschikbaar zijn. Dat is ruim 9 procent van alle mensen die in deeltijd werken. De overige deeltijders willen niet meer uren werken of zijn hiervoor niet direct beschikbaar.

In 2017 waren er in het tweede kwartaal nog 460 duizend deeltijders die meer uren wilden werken. Dit betekent dat hun aantal het afgelopen jaar met 61 duizend is afgenomen. Daarmee ligt hun aantal al 16 kwartalen op rij lager dan in het hetzelfde kwartaal van een jaar eerder.

Deeltijders (15 tot 75 jaar) die meer uren willen werken en hier direct beschikbaar voor zijn (x 1 000)
 Wil meer uren werken
2013 I504
2013 II576
2013 III586
2013 IV607
2014 I603
2014 II591
2014 III564
2014 IV574
2015 I588
2015 II557
2015 III547
2015 IV559
2016 I563
2016 II524
2016 III485
2016 IV469
2017 I486
2017 II460
2017 III445
2017 IV420
2018 I402
2018 II399

Relevante links