Wil meer uren werken

© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Deze groep bestaat uit mensen van 15 tot 75 jaar die in deeltijd (minder dan 35 uur per week) werken in hun eerste werkkring en binnen zes maanden meer uren willen gaan werken, aangenomen dat hun verdiensten dan ook veranderen. Zij zijn hiervoor direct beschikbaar.

Deze pagina wordt niet meer bijgewerkt. Actuele gegevens over de samenstelling van de beroepsbevolking vindt u in het Dashboard beroepsbevolking

Opnieuw minder deeltijders die meer uren willen werken

Een deel van de mensen die in hun eerste werkkring in deeltijd werken, wil meer uren werken. Het ging in het tweede kwartaal van 2018 om 399 duizend deeltijders die hiervoor direct beschikbaar zijn. Dat is ruim 9 procent van alle mensen die in deeltijd werken. De overige deeltijders willen niet meer uren werken of zijn hiervoor niet direct beschikbaar.

In 2017 waren er in het tweede kwartaal nog 460 duizend deeltijders die meer uren wilden werken. Dit betekent dat hun aantal het afgelopen jaar met 61 duizend is afgenomen. Daarmee ligt hun aantal al 16 kwartalen op rij lager dan in het hetzelfde kwartaal van een jaar eerder.

Deeltijders (15 tot 75 jaar) die meer uren willen werken en hier direct beschikbaar voor zijn
JaarKwartaalWil meer uren werken (x 1 000)
2013I504
2013II576
2013III586
2013IV607
2014I603
2014II591
2014III564
2014IV574
2015I588
2015II557
2015III547
2015IV559
2016I563
2016II524
2016III485
2016IV469
2017I486
2017II460
2017III445
2017IV420
2018I402
2018II399