Vanwege andere reden

© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht om een andere reden dan dat zij daar weinig resultaat van verwachten.

Ruim 140 duizend niet-werkenden zoeken niet om andere reden dan weinig resultaat

Personen die geen werk hebben en direct beschikbaar zijn, maar niet recent gezocht hebben, kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Allereerst zijn er mensen die niet gezocht hebben, omdat zij daar weinig resultaat van verwachten. Daarnaast zijn er mensen die een andere reden hebben om niet te zoeken.

In het tweede kwartaal van 2018 bestond deze laatste groep uit 143 duizend personen. Dat is 68 procent van alle 209 duizend mensen die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent hebben gezocht. Zij geven bijvoorbeeld als reden aan dat zij niet naar werk hebben gezocht in verband met zorgtaken in het gezin of huishouden, een opleiding of vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Aantal opnieuw gedaald

In vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2017 waren er in het afgelopen kwartaal 43 duizend personen minder die niet recent naar werk zochten vanwege een andere reden dan dat zij hier weinig resultaat van verwachtten. Daarmee is dit het zevende kwartaal op rij met een daling ten opzichte van hetzelfde kwartaal van een jaar eerder.

Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht vanwege andere reden (x 1 000)
 Niet gezocht vanwege andere reden
2015 I229
2015 II208
2015 III215
2015 IV219
2016 I221
2016 II198
2016 III230
2016 IV200
2017 I196
2017 II186
2017 III180
2017 IV181
2018 I174
2018 II143

Relevante links