Wil meer uren werken

© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Deze groep bestaat uit mensen van 15 tot 75 jaar die deeltijd (minder dan 35 uur per week) werken in hun eerste werkkring en binnen zes maanden meer uren willen gaan werken, aangenomen dat hun verdiensten dan ook veranderen. Zij zijn hiervoor direct beschikbaar.

Opnieuw minder deeltijders die meer uren willen werken

Een deel van de mensen die in hun eerste werkkring in deeltijd werken, wil meer uren werken. Het ging in het eerste kwartaal van 2018 om 402 duizend deeltijders die hiervoor direct beschikbaar zijn. Dat is bijna 10 procent van alle mensen die deeltijd werken. De overige deeltijders willen niet meer uren werken of zijn hiervoor niet direct beschikbaar.

In 2017 waren er in het eerste kwartaal nog 486 duizend deeltijders die meer uren wilden werken. Dit betekent dat hun aantal het afgelopen jaar met 84 duizend is afgenomen. Daarmee ligt hun aantal al 15 kwartalen op rij lager dan in het hetzelfde kwartaal van een jaar eerder.

Deeltijders (15 tot 75 jaar) die meer uren willen werken en hier direct beschikbaar voor zijn
   Wil meer uren werken (x 1 000)
2013I504
2013II576
2013III586
2013IV607
2014I603
2014II591
2014III564
2014IV574
2015I588
2015II557
2015III547
2015IV559
2016I563
2016II524
2016III485
2016IV469
2017I486
2017II460
2017III445
2017IV420
2018I402

Vooral minder vrouwelijke deeltijders die meer uren willen werken

De afname van het aantal deeltijders dat meer wil werken is het grootst bij vrouwen. Ten opzichte van een jaar eerder is hun aantal in het eerste kwartaal van 2018 met 55 duizend afgenomen. Ook op alle onderwijsniveaus en in alle leeftijdsgroepen tot 65 jaar, nam het aantal deeltijders dat meer uren wil werken af.

Deeltijders (15 tot 75 jaar) die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn, naar persoonskenmerken
 1e kwartaal 2018 (x 1 000)1e kwartaal 2017 (x 1 000)
Onderwijsniveau
Laag92113
Middelbaar184229
Hoog123138
Leeftijd
15 tot 25 jaar93116
25 tot 35 jaar80102
35 tot 45 jaar6175
45 tot 55 jaar103123
55 tot 65 jaar6065
65 tot 75 jaar55
Geslacht
Mannen140169
Vrouwen262317