Recent gezocht naar werk, niet direct beschikbaar

© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, maar wel recent gezocht hebben.

Niet-beroepsbevolking: ruim 4 procent zocht recent, maar is niet direct beschikbaar

De ruim 3,8 miljoen personen die niet behoren tot de beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent gezocht hebben. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk gezocht hebben, maar niet beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

In het tweede kwartaal van 2018 bestond de tweede groep, degenen die recent gezocht hebben, maar niet direct beschikbaar zijn, uit 169 duizend personen. Daarmee is dit een relatief kleine groep (4,4 procent) binnen de totale niet-beroepsbevolking. Het aantal personen dat recent naar werk heeft gezocht, maar niet meteen beschikbaar is voor werk, is 6 duizend groter dan in het tweede kwartaal van 2017.

Personen (15 tot 75 jaar) recent gezocht naar werk, maar niet direct beschikbaar (x 1 000)
 Recent gezocht, niet direct beschikbaar
2011 I93
2011 II117
2011 III120
2011 IV98
2012 I92
2012 II130
2012 III111
2012 IV113
2013 I117
2013 II165
2013 III147
2013 IV116
2014 I117
2014 II163
2014 III161
2014 IV132
2015 I151
2015 II166
2015 III183
2015 IV134
2016 I145
2016 II164
2016 III165
2016 IV127
2017 I125
2017 II163
2017 III162
2017 IV153
2018 I151
2018 II169

Relevante links