Werkzame beroepsbevolking: deeltijd

© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken minder dan 35 uur per week.

In het tweede kwartaal van 2018 behoorde meer dan twee derde van de 15- tot 75-jarigen tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met ruim 8,7 miljoen personen. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2017 nam het aantal mensen met betaald werk toe met 194 duizend.

Toename bestaat uit meer deeltijders dan voltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er iets meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het tweede kwartaal werkten er ruim 4,4 miljoen voltijd tegenover 4,3 miljoen deeltijd. De toename van de werkzame beroepsbevolking tussen het tweede kwartaal van 2017 en het tweede kwartaal van 2018 bestond voor ruim drie kwart uit deeltijders. Het aantal voltijders steeg met 43 duizend, het aantal deeltijders met 151 duizend. Bij de toename van het aantal deeltijders gaat het vooral om werkenden met een grote deeltijdbaan.

Werkzame beroepsbevolking: deeltijdwerkenden (x mln)
 Werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar)Deeltijdwerkenden (15 tot 75 jaar)
2011 I8,2323,892
2011 II8,2593,9
2011 III8,3013,904
2011 IV8,3273,955
2012 I8,2833,956
2012 II8,3273,982
2012 III8,3684,015
2012 IV8,3414,041
2013 I8,2594,038
2013 II8,2734,051
2013 III8,284,022
2013 IV8,2544,038
2014 I8,1463,963
2014 II8,193,997
2014 III8,2513,981
2014 IV8,274,043
2015 I8,2354,044
2015 II8,2964,062
2015 III8,3324,045
2015 IV8,3114,034
2016 I8,2874,043
2016 II8,3864,076
2016 III8,4614,088
2016 IV8,4784,098
2017 I8,4744,131
2017 II8,5534,149
2017 III8,6384,182
2017 IV8,6514,219
2018 I8,6544,227
2018 II8,7474,300

Relevante links