Werkzame beroepsbevolking: deeltijd

© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken minder dan 35 uur per week.

 Deze pagina wordt niet meer bijgewerkt. Actuele gegevens over de samenstelling van de beroepsbevolking vindt u in het Dashboard beroepsbevolking

In het tweede kwartaal van 2018 behoorde meer dan twee derde van de 15- tot 75-jarigen tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met ruim 8,7 miljoen personen. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2017 nam het aantal mensen met betaald werk toe met 194 duizend.

Toename bestaat uit meer deeltijders dan voltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er iets meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het tweede kwartaal werkten er ruim 4,4 miljoen voltijd tegenover 4,3 miljoen deeltijd. De toename van de werkzame beroepsbevolking tussen het tweede kwartaal van 2017 en het tweede kwartaal van 2018 bestond voor ruim drie kwart uit deeltijders. Het aantal voltijders steeg met 43 duizend, het aantal deeltijders met 151 duizend. Bij de toename van het aantal deeltijders gaat het vooral om werkenden met een grote deeltijdbaan.

Werkzame beroepsbevolking: deeltijdwerkenden (x mln)
JaarKwartaalWerkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar)Deeltijdwerkenden (15 tot 75 jaar)
2011I8,2323,892
II8,2593,9
III8,3013,904
IV8,3273,955
2012I8,2833,956
II8,3273,982
III8,3684,015
IV8,3414,041
2013I8,2594,038
II8,2734,051
III8,284,022
IV8,2544,038
2014I8,1463,963
II8,193,997
III8,2513,981
IV8,274,043
2015I8,2354,044
II8,2964,062
III8,3324,045
IV8,3114,034
2016I8,2874,043
II8,3864,076
III8,4614,088
IV8,4784,098
2017I8,4744,131
II8,5534,149
III8,6384,182
IV8,6514,219
2018I8,6544,227
II8,7474,300

Relevante links