Werkzame beroepsbevolking: deeltijd

© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken minder dan 35 uur per week.

 Deze pagina wordt niet meer bijgewerkt. Actuele gegevens over de samenstelling van de beroepsbevolking vindt u in het Dashboard beroepsbevolking

In het tweede kwartaal van 2018 behoorde meer dan twee derde van de 15- tot 75-jarigen tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met ruim 8,7 miljoen personen. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2017 nam het aantal mensen met betaald werk toe met 194 duizend.

Toename bestaat uit meer deeltijders dan voltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er iets meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het tweede kwartaal werkten er ruim 4,4 miljoen voltijd tegenover 4,3 miljoen deeltijd. De toename van de werkzame beroepsbevolking tussen het tweede kwartaal van 2017 en het tweede kwartaal van 2018 bestond voor ruim drie kwart uit deeltijders. Het aantal voltijders steeg met 43 duizend, het aantal deeltijders met 151 duizend. Bij de toename van het aantal deeltijders gaat het vooral om werkenden met een grote deeltijdbaan.

Werkzame beroepsbevolking: deeltijdwerkenden
JaarKwartaalWerkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) (x mln)Deeltijdwerkenden (15 tot 75 jaar) (x mln)
2011I8,2323,892
2011II8,2593,9
2011III8,3013,904
2011IV8,3273,955
2012I8,2833,956
2012II8,3273,982
2012III8,3684,015
2012IV8,3414,041
2013I8,2594,038
2013II8,2734,051
2013III8,284,022
2013IV8,2544,038
2014I8,1463,963
2014II8,193,997
2014III8,2513,981
2014IV8,274,043
2015I8,2354,044
2015II8,2964,062
2015III8,3324,045
2015IV8,3114,034
2016I8,2874,043
2016II8,3864,076
2016III8,4614,088
2016IV8,4784,098
2017I8,4744,131
2017II8,5534,149
2017III8,6384,182
2017IV8,6514,219
2018I8,6544,227
2018II8,7474,300