Wil wel werken

© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk en niet recent hebben gezocht, maar die wel willen werken.

207 duizend zoeken niet en zijn niet beschikbaar, maar willen wel werken

Personen die niet recent naar werk hebben gezocht en bovendien niet beschikbaar zijn, kunnen worden onderverdeeld in enerzijds personen die wel willen werken en anderzijds personen die niet willen of kunnen werken.

In het eerste kwartaal van 2018 bestond de eerste groep, degenen die wel willen werken, uit 207 duizend mensen. In verhouding tot het totaal aantal mensen dat niet recent gezocht heeft en niet direct beschikbaar is, bijna 3,5 miljoen, is dit een vrij kleine groep (6 procent). Dit betekent dat de overgrote meerderheid niet wil of niet kan werken.

Iets meer werkwilligen dan jaar eerder

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017 is het aantal werkwilligen in het eerste kwartaal van 2018 toegenomen met 7 duizend. Er kwamen vooral vrouwen (+9 duizend) en 25- tot 35-jarigen (+10 duizend) bij die wel willen werken.

 

Personen (15 tot 75 jaar) niet recent gezocht naar werk en niet direct beschikbaar, maar willen wel werken (x 1 000)
 Wil wel werken
2011 I157
2011 II175
2011 III179
2011 IV161
2012 I160
2012 II173
2012 III162
2012 IV175
2013 I189
2013 II215
2013 III212
2013 IV196
2014 I194
2014 II225
2014 III215
2014 IV200
2015 I208
2015 II221
2015 III216
2015 IV196
2016 I202
2016 II210
2016 III207
2016 IV193
2017 I200
2017 II203
2017 III210
2017 IV205
2018 I207

Personen (15 tot 75 jaar) niet recent gezocht naar werk en niet direct beschikbaar, maar willen wel werken, naar persoonskenmerken (x 1 000)
 1e kwartaal 20181e kwartaal 2017
Onderwijsniveau
Laag1,6341,657
Middelbaar1,2011,166
Hoog0,560,557
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,5470,559
25 tot 35 jaar0,2250,197
35 tot 45 jaar0,2030,211
45 tot 55 jaar0,2850,293
55 tot 65 jaar0,6140,621
65 tot 75 jaar1,5891,564
Geslacht
Mannen1,4271,434
Vrouwen2,0352,011

Relevante links