Werkzame beroepsbevolking: deeltijd

© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken minder dan 35 uur per week.

180 duizend werkenden meer dan een jaar geleden

In het eerste kwartaal van 2018 behoorde twee derde van de 15- tot 75-jarigen tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met bijna 8,7 miljoen personen. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2017 nam het aantal mensen met betaald werk toe met 180 duizend.

Toename bestaat uit iets meer deeltijders dan voltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er iets meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het eerste kwartaal werkten er ruim 4,4 miljoen voltijd tegenover ruim 4,2 miljoen deeltijd. De toename van de werkzame beroepsbevolking tussen het eerste kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal van 2018 bestond voor iets minder dan de helft uit voltijders. Het aantal voltijders steeg met 84 duizend, het aantal deeltijders met 96 duizend. Bij de toename van het aantal deeltijders gaat het vooral om werkenden met een grote deeltijdbaan.

Werkzame beroepsbevolking: deeltijdwerkenden
   Werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) (x mln)Deeltijdwerkenden (15 tot 75 jaar) (x mln)
2011I8,2323,892
2011II8,2593,9
2011III8,3013,904
2011IV8,3273,955
2012I8,2833,956
2012II8,3273,982
2012III8,3684,015
2012IV8,3414,041
2013I8,2594,038
2013II8,2734,051
2013III8,284,022
2013IV8,2544,038
2014I8,1463,963
2014II8,193,997
2014III8,2513,981
2014IV8,274,043
2015I8,2354,044
2015II8,2964,062
2015III8,3324,045
2015IV8,3114,034
2016I8,2874,043
2016II8,3864,076
2016III8,4614,088
2016IV8,4784,098
2017I8,4744,131
2017II8,5534,149
2017III8,6384,182
2017IV8,6514,219
2018I8,6544,227

Vooral meer hoogopgeleide deeltijders

In het afgelopen jaar kwamen er vooral hoogopgeleiden bij die deeltijd werken. Hun aantal steeg met 65 duizend. In vergelijking met een jaar eerder zijn ook meer mannen dan vrouwen deeltijd aan het werk. Tussen het eerste kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal van 2018 nam hun aantal toe met respectievelijk 53 duizend en 43 duizend. Verder waren er vooral meer jongeren tot 25 jaar en 55- tot 65-jarigen bij die deeltijd werken.

Werkzame beroepsbevolking: deeltijdwerkenden (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 1e kwartaal 2018 (x mln)1e kwartaal 2017 (x mln)
Onderwijsniveau
Laag1,0491,023
Middelbaar1,7951,79
Hoog1,3351,27
Leeftijd
15 tot 25 jaar1,0350,989
25 tot 35 jaar0,6940,685
35 tot 45 jaar0,7310,718
45 tot 55 jaar0,8810,89
55 tot 65 jaar0,7190,693
65 tot 75 jaar0,1670,156
Geslacht
Mannen1,2541,201
Vrouwen2,9732,93