Werkzame beroepsbevolking: deeltijd

© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken minder dan 35 uur per week.

180 duizend werkenden meer dan een jaar geleden

In het eerste kwartaal van 2018 behoorde twee derde van de 15- tot 75-jarigen tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met bijna 8,7 miljoen personen. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2017 nam het aantal mensen met betaald werk toe met 180 duizend.

Toename bestaat uit iets meer deeltijders dan voltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er iets meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het eerste kwartaal werkten er ruim 4,4 miljoen voltijd tegenover ruim 4,2 miljoen deeltijd. De toename van de werkzame beroepsbevolking tussen het eerste kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal van 2018 bestond voor iets minder dan de helft uit voltijders. Het aantal voltijders steeg met 84 duizend, het aantal deeltijders met 96 duizend. Bij de toename van het aantal deeltijders gaat het vooral om werkenden met een grote deeltijdbaan.

Werkzame beroepsbevolking: deeltijdwerkenden (x mln)
 Werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar)Deeltijdwerkenden (15 tot 75 jaar)
2011 I8,2323,892
2011 II8,2593,9
2011 III8,3013,904
2011 IV8,3273,955
2012 I8,2833,956
2012 II8,3273,982
2012 III8,3684,015
2012 IV8,3414,041
2013 I8,2594,038
2013 II8,2734,051
2013 III8,284,022
2013 IV8,2544,038
2014 I8,1463,963
2014 II8,193,997
2014 III8,2513,981
2014 IV8,274,043
2015 I8,2354,044
2015 II8,2964,062
2015 III8,3324,045
2015 IV8,3114,034
2016 I8,2874,043
2016 II8,3864,076
2016 III8,4614,088
2016 IV8,4784,098
2017 I8,4744,131
2017 II8,5534,149
2017 III8,6384,182
2017 IV8,6514,219
2018 I8,6544,227

Vooral meer hoogopgeleide deeltijders

In het afgelopen jaar kwamen er vooral hoogopgeleiden bij die deeltijd werken. Hun aantal steeg met 65 duizend. In vergelijking met een jaar eerder zijn ook meer mannen dan vrouwen deeltijd aan het werk. Tussen het eerste kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal van 2018 nam hun aantal toe met respectievelijk 53 duizend en 43 duizend. Verder waren er vooral meer jongeren tot 25 jaar en 55- tot 65-jarigen bij die deeltijd werken.

Werkzame beroepsbevolking: deeltijdwerkenden (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken (x mln)
 1e kwartaal 20181e kwartaal 2017
Onderwijsniveau
Laag1,0491,023
Middelbaar1,7951,79
Hoog1,3351,27
Leeftijd
15 tot 25 jaar1,0350,989
25 tot 35 jaar0,6940,685
35 tot 45 jaar0,7310,718
45 tot 55 jaar0,8810,89
55 tot 65 jaar0,7190,693
65 tot 75 jaar0,1670,156
Geslacht
Mannen1,2541,201
Vrouwen2,9732,93

Relevante links