Werkzame beroepsbevolking: voltijd

© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken 35 uur of meer per week.

180 duizend werkenden meer dan een jaar geleden

In het eerste kwartaal van 2018 behoorde twee derde van de 15- tot 75-jarigen tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met bijna 8,7 miljoen personen. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2017 nam het aantal werkenden toe met 180 duizend.

Toename bestaat uit iets meer deeltijders dan voltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er iets meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het eerste kwartaal werkten er ruim 4,4 miljoen voltijd tegenover ruim 4,2 miljoen deeltijd. De toename van de werkzame beroepsbevolking tussen het eerste kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal van 2018 bestond voor iets minder dan de helft uit voltijders. Het aantal voltijders steeg met 84 duizend, het aantal deeltijders met 96 duizend. Bij de toename van het aantal deeltijders gaat het vooral om werkenden met een grote deeltijdbaan.

Werkzame beroepsbevolking: voltijdwerkenden (x mln)
   Werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar)Voltijdwerkenden (15 tot 75 jaar)
2011I8,2324,341
II8,2594,359
III8,3014,397
IV8,3274,372
2012I8,2834,327
II8,3274,345
III8,3684,354
IV8,3414,3
2013I8,2594,221
II8,2734,222
III8,284,259
IV8,2544,215
2014I8,1464,183
II8,194,192
III8,2514,269
IV8,274,227
2015I8,2354,191
II8,2964,235
III8,3324,287
IV8,3124,278
2016I8,2874,244
II8,3864,31
III8,4614,373
IV8,4784,38
2017I8,4744,343
II8,5534,404
III8,6384,457
IV8,6514,432
2018I8,6544,427

Meer hoogopgeleide en vrouwelijke voltijders

In vergelijking met een jaar geleden zijn er vooral meer hoogopgeleiden en vrouwen voltijd aan het werk. Het aantal hoogopgeleide voltijders nam toe met 46 duizend en het aantal middelbaar opgeleide voltijders met 42 duizend. Verder kwamen er iets meer vrouwen dan mannen bij die in voltijd werken, respectievelijk plus 46 duizend en 39 duizend. Van alle leeftijdsgroepen steeg het aantal 55- tot 65-jarigen (+36 duizend) en 25- tot 35-jarigen (+31 duizend) dat 35 uur of meer werkt het meest.

Werkzame beroepsbevolking: voltijdwerkenden (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken (x mln)
 1e kwartaal 20181e kwartaal 2017
Onderwijsniveau
Laag0,7290,737
Middelbaar1,7761,734
Hoog1,8611,815
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,2740,261
25 tot 35 jaar1,1081,077
35 tot 45 jaar0,991,015
45 tot 55 jaar1,2111,2
55 tot 65 jaar0,790,754
65 tot 75 jaar0,0540,036
Geslacht
Mannen3,3843,345
Vrouwen1,0440,998

Relevante links