Zoekresultaten

26 resultaten voor keyword:landsdelen
26 resultaten voor keyword:landsdelen

Pagina 1 van 2

Hoogste werkloosheid in Flevoland

In 2012 is de werkloosheid in alle provincies toegenomen. Flevoland, Zuid-Holland en Groningen vormen de top drie met het hoogste werkloosheidspercentage.

Artikelen
Artikelen

ESF monitor deelnemerskenmerken 2008; kenmerken van deelnemers aan ESF-projecten (voorlopige uitkomsten).

Via het Europees Centraal Fonds (ESF) is geld beschikbaar om mensen te helpen hun vaardigheden, en daarmee hun vooruitzichten op werk, te verbeteren. In Nederland is het Agentschap van het ministerie...

Artikelen

Regionale innovatie in Nederland, Community Innovation Survey 2010, 2012

Maatwerktabellen over innovatie op regionaal niveau. Hiervoor heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS de Community Innovation Survey (CIS-enquête) geregionaliseerd. Opdrachtgever:...

Cijfers

Meeste criminaliteitspreventie in Zuid-Nederland

Inwoners van Zuid-Nederland (Noord-Brabant en Limburg samen) doen vaker aan criminaliteitspreventie dan mensen in de andere landsdelen. Ze letten beter op hun spullen, beveiligen hun woning beter en...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Lagere opbrengst graan

De hectareopbrenst van vrijwel alle graansoorten pakt in 2010 lager uit dan in 2009. Dit blijkt uit de eerste raming van het CBS van deze opbrengsten.

Artikelen
Cijfers

Conceptueel kader regionale Monitor Brede Welvaart

Regionalisering van de Monitor Brede Welvaart. Van landelijke monitor Brede Welvaart naar een regionale schaal. Regiodeals.

Cijfers

Studenten verhuizen vaak binnen hun eigen deel van het land

Van de 96 duizend 18- tot en met 21-jarigen die jaarlijks naar een andere gemeente vertrekken, verhuizen de meesten om te gaan studeren. Hun bestemming is vaak één van de grote steden of een stad met...

Artikelen

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers in Nederland 2009-2012

Rapport en tabellen over deelnemerskenmerken (in 2009 en in 2012) aan projecten opgezet vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en over de duurzaamheid van de arbeidsrelatie na deelname aan...

Artikelen

Regionale innovatie in Nederland, Community Innovation Survey 2004, 2006, 2008

Maatwerktabellen over innovatie op regionaal niveau. Hiervoor heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS de Community Innovation Survey (CIS-enquête) geregionaliseerd. Opdrachtgever:...

Cijfers
Artikelen
Artikelen

Binnen Europa in Nederland minste antibiotica verstrekt

Van de Europese landen werden in Nederland (2013) het minst antibiotica verstrekt, in Griekenland het meest. Ook binnen Nederland zijn er regionale verschillen in de mate waarin antibiotica werden...

Artikelen
Artikelen

Meer bedrijven hebben last van kredietcrisis

Een meerderheid van de Nederlandse bedrijven heeft last van de kredietcrisis. In het vierde kwartaal van 2009 ondervond 54 procent van de ondernemingen op enige wijze hierdoor hinder.

Artikelen

Personen met verstrekte geneesmiddelen; regio (gemeente)

Personen met verstrekte geneesmiddelen Geneesmiddelengroep (ATC), regio, leeftijd en geslacht

Cijfers

Sociale veiligheid; persoonskenmerken

Slachtofferschap, veiligheidsbeleving, online criminaliteit, preventie geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, stedelijkheid

Cijfers