Zoekresultaten

21 resultaten voor keyword:landsdelen
21 resultaten voor keyword:landsdelen

Veiligheidsmonitor; kerncijfers, regio

Slachtofferschap, veiligheidsbeleving, online criminaliteit, preventie Provincies, gemeenten, basisteams, regionale eenheden

Cijfers

Sociale veiligheid; persoonskenmerken; 2021

Slachtofferschap, veiligheidsbeleving, online criminaliteit, preventie Geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, stedelijkheid

Cijfers

Personen met verstrekte geneesmiddelen; regio (gemeente)

Personen met verstrekte geneesmiddelen Geneesmiddelengroep (ATC), regio, leeftijd en geslacht

Cijfers

Meeste criminaliteitspreventie in Zuid-Nederland

Inwoners van Zuid-Nederland (Noord-Brabant en Limburg samen) doen vaker aan criminaliteitspreventie dan mensen in de andere landsdelen. Ze letten beter op hun spullen, beveiligen hun woning beter en...

Artikelen

Binnen Europa in Nederland minste antibiotica verstrekt

Van de Europese landen werden in Nederland (2013) het minst antibiotica verstrekt, in Griekenland het meest. Ook binnen Nederland zijn er regionale verschillen in de mate waarin antibiotica werden...

Artikelen

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers in Nederland 2009-2012

Rapport en tabellen over deelnemerskenmerken (in 2009 en in 2012) aan projecten opgezet vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en over de duurzaamheid van de arbeidsrelatie na deelname aan...

Artikelen

Hoogste werkloosheid in Flevoland

In 2012 is de werkloosheid in alle provincies toegenomen. Flevoland, Zuid-Holland en Groningen vormen de top drie met het hoogste werkloosheidspercentage.

Artikelen

Lagere opbrengst graan

De hectareopbrenst van vrijwel alle graansoorten pakt in 2010 lager uit dan in 2009. Dit blijkt uit de eerste raming van het CBS van deze opbrengsten.

Artikelen

Studenten verhuizen vaak binnen hun eigen deel van het land

Van de 96 duizend 18- tot en met 21-jarigen die jaarlijks naar een andere gemeente vertrekken, verhuizen de meesten om te gaan studeren. Hun bestemming is vaak één van de grote steden of een stad met...

Artikelen

Meer bedrijven hebben last van kredietcrisis

Een meerderheid van de Nederlandse bedrijven heeft last van de kredietcrisis. In het vierde kwartaal van 2009 ondervond 54 procent van de ondernemingen op enige wijze hierdoor hinder.

Artikelen

ESF monitor deelnemerskenmerken 2008; kenmerken van deelnemers aan ESF-projecten (voorlopige uitkomsten).

Via het Europees Centraal Fonds (ESF) is geld beschikbaar om mensen te helpen hun vaardigheden, en daarmee hun vooruitzichten op werk, te verbeteren. In Nederland is het Agentschap van het ministerie...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen