Tarieven verontreinigingsheffing verschillen flink

In het oosten van Nederland variëren in 2001 de tarieven voor de verontreinigingsheffing van de waterschappen tussen 77 en 129 gulden (35 en 59 euro) per vervuilingseenheid. Dat is de grootste ‘bandbreedte’ van alle landsdelen. Bovendien komen in het oosten de hoogste tarieven voor.

Noord-Nederland heeft de kleinste bandbreedte. In het zuiden – de provincies Noord-Brabant en Limburg – is de spreiding in de tarieven wat groter. Verder liggen in Zuid-Nederland de tarieven gemiddeld lager dan in de rest van Nederland.

Tarieven verontreinigingsheffing waterschappen naar landsdeel (guldens per vervuilingseenheid)

0791g1.gif (5257 bytes)

In Zuid-Nederland zijn de tarieven voor de verontreinigingsheffing de laatste jaren gemiddeld nagenoeg hetzelfde gebleven. In Noord-Nederland daarentegen stegen ze in deze periode zelfs met bijna een kwart. In de andere delen van het land zijn ze tussen 1998 en 2001 met rond de 10% omhoog gegaan.

Fred Arkesteijn