Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers in Nederland 2009-2012

Rapport en tabellen over deelnemerskenmerken (in 2009 en in 2012) aan projecten opgezet vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en over de duurzaamheid van de arbeidsrelatie na deelname aan ESF-projecten in de periode 2008-2012. Opdrachtgever: het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Let op: deze publicatie heeft een update gekregen. De meest recente cijfers zijn vanaf 13 maart 2017 op deze pagina te vinden

Downloads