Lengtegroei Nederlander stagneert

De volwassen Nederlandse man is nauwelijks langer geworden sinds 2001. Ook bij vrouwen is er een vertraging in de lengtegroei.

Steeds langer, maar hoe lang nog?

Van oudsher nam in de meeste Europese landen de gemiddelde lengte van mensen in de loop van de tijd toe. Meer recent werden volwassen Nederlandse mannen tussen 1981 en 2000 nog ruim 3 cm langer. Maar in de jaren daarna veranderde de gemiddelde lengte nog maar weinig. In 2006 was de gemiddelde lengte van de volwassen man bijna 1,81 meter.

Gemiddelde lengte van volwassen Nederlanders

Gemiddelde lengte van volwassen Nederlanders

Ook bij vrouwen vertraging

Ook bij vrouwen vertraagde de lengtegroei de laatste jaren, terwijl ze in de periode 1981–2000 nog gemiddeld met 2 cm groeiden. In 2006 waren de volwassen vrouwen gemiddeld bijna 1,68 meter.

De groeivertraging van de laatste jaren is niet het gevolg van toename van het aantal ouderen en is ook niet toe te schrijven aan een groter aantal mensen met een niet-westerse achtergrond.

Groninger langer dan Limburger

De van oudsher bekende verschillen tussen ‘lange’ noorderlingen en ‘kleine’ zuiderlingen blijken ook in 2006 nog steeds te bestaan. Tussen de drie noordelijke en de twee zuidelijke provincies bedroeg het verschil in lengte bij mannen 2,1 cm. Bij vrouwen was het verschil tussen noord en zuid met 2,4 cm zelfs nog iets groter. Leeftijdsverschillen tussen de landsdelen hebben slechts geringe invloed op de uitkomsten.

Gemiddelde lengte volwassen mannen naar landsdeel, 2003/2006

Gemiddelde lengte volwassen mannen naar landsdeel, 2003/2006

Hoogopgeleiden en welgestelden het langst

Hoogopgeleide personen zijn gemiddeld ruim 5 cm langer dan personen met alleen een lagere schoolopleiding. Dit komt deels doordat hoogopgeleide mensen gemiddeld jonger zijn. Als hiermee rekening wordt gehouden, is er nog steeds een lengteverschil tussen de hoogst- en de laagstopgeleiden, maar dat is grofweg de helft minder. Ook in de hoogste inkomensgroep zijn de mensen gemiddeld ongeveer 2 cm langer dan mensen in de laagste inkomenscategorie.

Gemiddelde lengte van volwassenen naar opleidingsniveau, 2001/2006

Gemiddelde lengte van volwassenen naar opleidingsniveau, 2001/2006

Frans Frenken

Bronnen: