Door hitte in juli duizend extra doden

In juli 2006 zijn duizend mensen meer overleden dan in een gemiddelde julimaand. Eerder maakte het CBS bekend dat het aantal extra sterfgevallen door de hitte in de eerste drie weken van juli circa 500 bedroeg.

Warmste julimaand

Doordat de laatste hittegolf aanhield tot en met 30 juli (de laatste dag in week 30), is het totaal aantal overledenen in juli ongeveer duizend hoger uitgekomen dan normaal. In deze warmste maand in drie eeuwen lag de gemiddelde maximumtemperatuur volgens het KNMI 6,6 graden Celsius boven het langjarig gemiddelde, gemeten in De Bilt. Met de daling van de temperatuur in de eerste week van augustus is ook het aantal sterfgevallen weer afgenomen.

Sterfte stijgt met temperatuur

Uit eerder CBS-onderzoek is gebleken dat hogere temperaturen een hogere sterfte tot gevolg hebben. Op basis van gegevens over de periode van 15 mei tot 6 augustus 2006 is berekend dat elke graad stijging van de gemiddelde temperatuur boven het langjarig gemiddelde leidt tot een extra sterfte van naar schatting 31 personen per week. In een gemiddelde julimaand overlijden in ons land wekelijks ongeveer 2 500 mensen. In juli 2006 waren het er gemiddeld 2 730 per week.

Sterfgevallen per week en gemiddelde maximumtemperatuur

Sterfgevallen per week en gemiddelde maximumtemperatuur

Groter effect bij vrouwen

De hoge temperatuur in juli heeft voor vrouwen meer gevolgen gehad dan voor mannen. Elke graad stijging van de gemiddelde maximumtemperatuur leidde tot naar schatting 22 extra overleden vrouwen per week en 9 extra overleden mannen. Dit hangt samen met het feit dat de hoogste leeftijdsgroepen meer vrouwen dan mannen tellen. Onder de oudsten eist de warmte haar hoogste tol. Bovendien zijn oudere vrouwen veel vaker alleenstaand dan oudere mannen en daardoor mogelijk kwetsbaarder.

Sterfte per week naar leeftijd, geslacht en maximum dagtemperatuur

Sterfte per week naar leeftijd, geslacht en maximum dagtemperatuur

Vooral in het zuiden extra sterfte

De hoge temperaturen hebben naar verhouding de meeste gevolgen gehad in het zuiden van het land. Daar overleden in juli 270 meer mensen dan in een gemiddelde julimaand. In de dichter bevolkte westelijke provincies bedroeg het aantal extra sterfgevallen 470. Het laagst was de hittesterfte in het noorden.
Deze regionale verschillen in sterfte hangen deels samen met het feit dat de temperaturen in Zuid-Nederland iets hoger waren dan in De Bilt, terwijl Noord-Nederland juist lagere temperaturen registreerde. Ook regionale verschillen in het aandeel ouderen in de bevolking hebben bijgedragen aan de regionale verschillen in hittesterfte.

Sterfte per week en maximumdagtemperatuur naar landsdeel

Sterfte per week en maximumdagtemperatuur naar landsdeel

Carel Harmsen en Joop Garssen